I 2020 får Norge nytt folkeregister. Moderniseringen berører alle virksomheter og systemer som benytter seg av informasjon fra Folkeregisteret. 

hdhddd

Prosjekt modernisering av folkeregisteret inviterer derfor alle systemleverandører til informasjonsmøte for modernisering av Folkeregisteret 15. november fra kl. 09.00-12.00 i Skattedirektoratets lokaler i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr i Oslo.

I møtet vil moderniseringsprosjektet informere om status på arbeidet, planer for tilbud om påkobling for systemleverandører samt hvilke muligheter dette kan skape for systemleverandørene.

Påmelding gjøres ved å sende en e-post til Prosjekt.mf@skatteetaten.no

Merk antall og navn på deltagere som kommer fra dere, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål dere ønsker å få svar på i møtet.