– I hver eneste Stortingsmelding sier myndighetene at Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon, men sannheten er at vi har vært uten en konsistent IT-politikk de siste 20 årene. Dersom medieoppslag om at fornying og koordinering blir hvert fagdepartements eget ansvar holder vann risikerer vi en ansvarspulverisering. Dette vil føre til økte kostnader og lavere samfunnsgevinster innen viktige områder som helse, skole og klima. Nå anbefaler vi sterkt en minister med ansvar for samordning, som kan sørge for at det viktigste området for vekst og nyskaping i samfunnet vårt ikke lenger blir uten styring, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Når regjeringspartiene denne uken benker seg sammen for å enes om en ny politisk plattform for de neste fire år, er de utstyrt med et omfattende politisk veikart fra IKT-Norge. Interesseorganisasjonen ber om et større politisk fokus på hvordan IT kan løse problemer på områder som klima, helse og utdanning mm.

– Det er full politisk enighet om at Norge er på god vei inn i kunnskapssamfunnet og at kunnskapsindustri er viktigere enn tradisjonell industri for Norges fremtid. Det er på tide at de politiske prioriteringene gjenspeiler dette, sier Per Morten Hoff.
Hittil har IT-politikk vært forbundet med tekniske problemstillinger eller holdninger til konkrete saker som datalagringsdirektivet, fildeling og mål for bredbåndsutbygging. IKT-Norge ønsker å utvide begrepet til også å omhandle hvordan Norge kan bli et smartere samfunn ved hjelp av IT.

– Ved strategisk satsing på IT er det mange lavthengende politiske frukter å plukke. Digitalisering av oppgaver som idag gjøres tungvint og manuelt kan flytte både hender og penger til de delene av offentlig sektor som vikelig trenger det, forklarer Hoff. 
Rapporten fra IKT-Norge, som er kalt Veikart for vekst og velferd, påpeker at fremtiden for det norske velferdssamfunnet står i fare dersom ikke politikerne tenker nytt for å løse utfordringene. IT må få en mye sterkere og mer koordinerende rolle i politikken, slår rapporten fast. – Den norske modellen for vekst og velferd krever en aktiv og progressiv holdning til IT som motor for innovasjon og effektivisering. IT er et kraftig verktøy som kan sette politiske visjoner ut i live.  Det krever at regjeringen enes om en ambisiøs IT-politikk, og at IT-politiske temaer settes høyere på den politiske agenda sier Hoff.

 les hele rapporten her (PDF)

Dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon ta gjerne kontakt med;

Per Morten Hoff, hoff@ikt-norge.no, tel. 920 22354