Utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund utarbeider nå en innkjøpsguide for infrastruktur og driftsløsninger for grunnskoler og videregående skoler. IKT Norge er tungt involvert i dette arbeidet.

Guiden skal vise bredden i teknologiske muligheter og gi veiledning i forhold til innkjøp og drift. Versjon 2005 er nå snart ferdigstilt, og det er en begrenset høring frem til 4. februar.

Utkastet til guide får du ved å kontakte IKT-Norge, prosjektleder Heidi Arnesen Austlid, på telefon 90 74 52 10 eller e-post heidi.arnesen.austlid@ikt-norge.no.

Innspill kan sendes direkte til erik.holmen@ufd.dep.no innen 4. februar.