Vanskelige prosesser og irrelevante krav i anbudene svekker innovasjon og bærekraft i offentlige anskaffelser, mener IKT-Norge.

En helt fersk undersøkelse viser at IKT-bransjen vegrer seg for å delta på offentlige anskaffelser. Vanskelige prosesser, irrelevante krav og for mye fokus på pris i forhold til innovasjon og bærekraft, er hovedbegrunnelsen.

60 prosent av de spurte bedriftene synes prosessen knyttet til å delta i offentlige anskaffelser er vanskelig, og 65 prosent mener det har blitt vanskeligere de siste årene.

skjermbilde 2022 03 16 kl 11 06 46
Hvordan synes du prosessen med offentlige anskaffelser har endret seg de siste tre årene?

– Vi ser at omfattende og krevende prosesser gjør at færre deltar i offentlige anskaffelser. Færre deltakere gir mindre konkurranse som igjen vil gå ut utover kvalitet, bremse innovasjon og gi mindre bærekraftige løsninger, sier politisk rådgiver i IKT-Norge, Christopher Hoff.

Grønne, offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen. I en fersk rapport fra Riksrevisjonen får myndighetene kritikk for å ikke bruke grønne anskaffelser godt nok til å nå klimamålene.

Resultatene fra IKT-Norges undersøkelse viser at 60 prosent mener at det i stor utstrekning forekommer irrelevante krav, og en av de viktigste årsakene til at bedriftene ikke deltar i anskaffelsesprosessene.

Respondentene etterlyser også at det gjøres enklere for oppstartsbedrifter å delta på offentlige anskaffelser. En av respondentene skriver: “Tolkningen av forskrift om offentlige anskaffelser, må praktiseres slik at det blir lettere for startups å delta, for å kunne levere tilbud. En del av kravene som fremsettes av kommuner er direkte startup fiendtlige og hindrer at kommuner får tilgang til innovative produkter og løsninger.”

skjermbilde 2022 03 16 kl 11 09 29
Hvordan ser dere generelt på kravene i offentlige anskaffelser?