Det finnes 1 mrd. kroner fra Forskningsrådet, Enova, Transnova og Innovasjon Norge til gode prosjekter innen miljøteknologi. Med dette som bakgrunn arrangerer Innovasjon Norge 30. september et seminar med fokus på forretningsutvikling innen Grønn IKT med eksempler og prosjektpresentasjoner fra smartgrid og grønne datasentre.

Les mer her.