Lotteri- og stiftelsestilsynet beskriver seg selv som er et av samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlige pengespill. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019.

– Pengespill er for mange nordmenn det vesle krydderet i hverdagen, men for noen får det alvorlige konsekvenser. Det er 122 000 problem- eller risikospillere i Norge. For at pengespill ikke skal by på negative konsekvenser for spillerne selv og deres nærmeste, sikrer vi at de som tilbyr godkjent pengespill i Norge følger rammene som gjelder for ansvarlige pengespill, forteller Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Paulsen understreker at aktører som driver ulovlig skal ikke få fotfeste.

– Derfor er det vår jobb å slå ned på ulovlig pengespillreklame. Ulovlige aktører utfordrer de fleste sider av det norske regelverket og de siste årene har vi sett en vekst i ulovlig markedsføring i Norge. Dette jobber vi hardt for å stoppe, men teknologiutvikling gjør det stadig mer utfordrende, sier hun.

gunn merete paulsen
Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

Vanskeligere å kontrollere det ulovlige markedet

Det nye medielandskapet gjør at reklame for spill som ikke er lov i Norge er tilgjengelig flere steder og på nye måter. Det gjør det vanskeligere å kontrollere det ulovlige markedet.

– Samfunnsoppdraget vårt er kanskje viktigere enn noen gang. På samme tid ser vi at de ulovlige pengespillselskapene taper terreng mye som følge av vår innsats. Vi må fortsette å være offensive for å sikre trygge spill. Det jobber vi med hver dag. Vi er en viktig samfunnsaktør med problemstillinger som angår mange, sier Paulsen.

Som direktør er Paulsen opptatt av å lykkes med samfunnsoppdraget. Jeg er opptatt av å drive Lotteritilsynet framover. Jeg liker å si at vårt DNA er å være dynamiske, nysgjerrige og ansvarlige. Som en viktig samfunnsaktør i et marked i stor utvikling, må vi alltid være offensive.

Aktuelt lovforslag

Paulsen mener Arendalsuka er en god arena for å diskutere pengespillreklame.

– Hvordan vi stopper ulovlig pengespillreklame i media er høyaktuelt på grunn av lovforslaget om å forby TV-reklame for pengespill uten godkjenning fra norske myndigheter.

Annonseringen vil i tilfelle trappes opp på nett, advarer flere.

– Hva skjer da? Vil norske myndigheter og norske mediehus klare å håndtere det? Dette er problemstillinger som angår mange og som vi tror vil interessere mange også under Arendalsuka, sier hun.

Under Arendalsuka ser de frem til å møte mange engasjerte folk for å diskutere viktige spørsmål i hyggelige omgivelser.

– Dialog er viktig for oss og dette er en av de viktigste møteplassene for ledere i politikk, organisasjoner, næringsliv og media. Vi har også mye kunnskap å by på i disse spørsmålene og ønsker å dele. Innsikt gir gode beslutninger, sier Paulsen.

Mer komplekst landskap

Hun forteller at kampen om spill hardner til.

– Vårt arrangement belyser en del av den kampen. Hvordan skal norske myndigheter stoppe ulovlig reklame i en tid da annonsering i media i stadig større grad skjer digitalt og ved hjelp av kunstig intelligens, spør hun.

Det er per i dag ikke lov å tilby pengespill i Norge uten å ha tillatelse fra norske myndigheter.

– Dette bidrar til å unngå at folk får spilleproblemer, og det beskytter sårbare grupper mot pengespill der risikoen for å tape mye penger på kort tid er stor. Nå ser vi et mer komplekst landskap enn før, der annonseringen skjer både via TV-reklame, men også digitalt og ved hjelp av kunstig intelligens. Dette må vi sette på dagsorden, og vi inviterer ulike aktører med ulike innfallsvinkler til en spennende og aktuell paneldebatt under Arendalsuka, sier Paulsen.

ny logo 2

Se oversikt over alle våre arrangementer under Arendalsuka 2019 her