En ny rapport fra Gartner viser at andelen kvinner i IT-bransjen nå har falt til 25 prosent på verdensbasis, og at kvinner i stadig større grad presses ut av bransjen pga manglende tilrettelegging for forskjellig tilnærming til hvordan vi jobber som kvinne og mann.

Onsdag 25 april arrangeres Inspirasjonsdagen 2007 for kvinner i IT-bransjen for andre år på rad. Od@-nettverket, som står bak dagen, ønsker å legge til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling blant kvinner i IT-bransjen. I tur ønsker vi å øke andelen jenter som søker seg til IT-relaterte fag, og  andelen kvinner i IT-bransjen generelt, og i salgsledende og tekniske lederstillinger i IT-bransjen spesielt.

Program
12:05 Lars Groth, Pharos, ”Fremtidens vinnere – kompetansekrav innen IKT”
12:30 Lene Rønning-Arnesen, Human Factors AS, ”Begeistring – bryt barrierer”
12:50 Nettverksbygging/mingling
13:10 Catherine Lemaréchal, Flying Pigs Consulting AS, ”Din personlige merkevare”
13:30 Anita Krohn Thrane, Simula Innovation AS, ”Refleksjoner – privat & profesjonelt”
13:50 Marius Holth, Stemmepedagog, ”Bli hørt gjennom bevisst bruk av stemmen”
14:20 Nettverksbygging/mingling
14:30 Randi Skaug, Eventyrer, ”Norges første kvinne opp Mount Everest, 8848 moh”
15:45 Per Erik Henriksen, ”ROS fordi du fortjener det”
16:05 Nettverksbygging/mingling

Inspirasjonsdagen
Inspirasjonsdagen skal inspirere kvinner i IKT-bransjen til å ta nye utfordringer og til å gi nyttige og gode råd som kan motivere til en karrieremessig utvikling. Dagen skal også bidra til erfaringsutveksling og gi muligheten til å vedlikeholde og utvide et nettverk kvinner i bransjen imellom.

Bakgrunn Od@ nettverk
Od@ nettverk er for kvinner som jobber i IKT-næringen. Nettverket ble opprettet i etterkant av en inspirasjonsdag for kvinner i næringen og er en felles møteplass for diskusjon, erfaringsutveksling og kompetanseutviklig. Tanken er å ta opp relevante tema og fokusere på kvinners vilkår for karriereutvikling og rekruttering. Samtidig skal nettverket være et sted man knytter relasjoner som kan være nyttige i ulike jobbsammenhenger. Målet er å lære av hverandre og løfte hverandre frem. Od@ nettverk møtes på jevnlig basis.

Mer informasjon på www.ikt-norge.no/oda