Oda-programmets kull 4 avslutter i september. De har hatt stor fremgang, bl.a. har de lært om økt gjennomslagskraft etter å ha stått på en teaterscene i London med kyndig instruksjon av profesjonell skuespiller. London-samlingen var nytt på dette kullet. Den ble svært vellykket og vil gjentas på neste kull. Til sammen er det nå 5 fagsamlinger på Oda.

Oda-programmet starter rekruttering til kull 5 rett etter sommeren. For mer informasjon eller søknadsskjema, kontakt prosjektleder Tom O. Kleppestø på tom@kleppesto.no eller telefon 48 14 40 00. Ønskes mer informasjon om Odas faglige fundament, kontakt fagansvarlig Anne Grethe Solberg på anne.grethe.solberg@genderconsulting.no eller på telefon 92 08 10 29. Vil du vite mer om hvordan det er å medvirke i talentprogrammet, kontakt Liv Freihow, IKT-Norge og deltaker kull 4, lf@ikt-norge.no eller telefon 482 50 924.

Mer informasjon finner du under fliken Bransjeforum – Od@