De fem ISP’ene som har undertegnet avtalen med Nye Kripos er: Freewave, NextGenTel, Tele2, Telenor, og UPC. Løsningen bygger på Telenors filter som har vært i drift siden november 2004.
 
– Det er viktig at en stor del av bransjen nå ønsker å være enda mer aktive i kampen mot barneporno, sier prosjektleder i IKT Norge, Fredrik Syversen. – Telenor skal ha stor honnør for at de igangsatte dette, noe som hele bransjen nå drar nytte av, sier han. IKT-Norge er IKT-næringens interesseorganisasjon og har koordinert arbeidet med avtalen.
 
Nye Kripos overfører lister over nettsteder som relateres til distribusjon av barnepornografi til den enkelte ISP. Disse står så for den tekniske driften av filteret. Dersom en nettleser forsøker å åpne en side med barnepornografisk innhold, kommer det opp en sperreside med informasjon om filteret, samt en lenke til Nye Kripos. Nye Kripos har til nå registrert flere hundre nettsteder relatert til ulovlig distribusjon av barnepornografi. Det er viktig å understreke at ISP’ene ikke vil drive noen form for sensur, og at det er Nye Kripos som bestemmer hvilke nettsteder filteret inneholder.
 
-Ved at så mange av de store ISP’ene nå velger å filtrere bort nettsteder som distribuerer bilder av overgrep mot barn, tror og håper vi at vi rammer den kommersielle siden av denne type kriminalitet, sier Fredrik Syversen. – I tillegg til at dette er viktig nasjonalt, mener vi en slik samarbeidsmodell kan fungere som et pilotprosjekt for lignende konstellasjoner i Europa.
 
IKT-Norge oppfordrer andre ISP’er om å vurdere å delta i dette samarbeidet. – Dette er et tema som alle må ta stilling til, de fleste ISP’er burde se seg tjent med å samarbeide om dette, sier Fredrik Syversen. – Vi ser at det er stor interesse og det er mange som nå vurderer å følge etter de fem som allerede er involvert, avslutter han.

Særlige forhold
– ISP’ene skal ikke utøve noen form for generell overvåking eller domstolslignende oppgaver i form av å vurdere lovligheten av innhold som formidles av andre, utover det som følger av gjeldende retts aktsomhetskrav.
– ISP’ene anser allikevel at det i spesielle tilfeller kan være riktig å utvise en proaktiv holdning overfor det innhold som formidles, f. eks. ved spredning av innhold av typen barnepornografi.
– ISP’ene logger ikke IP-adressene som benyttes, og kan således ikke tilbakeføre dette til abonnentene 
– Distribusjon via fildeling, e-post og liknende vil ikke bli påvirket av filteret.
 
For mer informasjon om Telenors erfaringer med filteret (har vært aktivt i siden november 2004) se under for deres kontaktperson.
 
For mer kontakt
Nye Kripos:  Politioverbetjent Harald Skjønsfjell, tlf 23 20 80 00 
IKT-Norge:  Fredrik Syversen mob: 92032470 
Telenor Atle Lessum, mob: 415 05 645 
Tele2 Henrik Müller-Hansen, mob 41 31 90 09  
UPC Øyvind Husby tlf. 9344 4140 
NextGenTel Morten Ågnes, tlf. 55 52 79 00. 
Freewave Cecilie Dobloug, mob: 40202739