De 16 selskapene som har mottatt trusselbrev fra advokatfirmaet Simonsen og som står bak et felles svar fra IKT-Norge er: Get AS, Telenor Telecom Solutions AS, Canal Digital Kabel TV AS, Tele 2 Norge, AS, Tafjord Mimer AS, LOS Bynett AS, Eidsiva Bredbånd AS, NextNet AS, UNINETT, Lyse Tele AS (Altibox), Rananett AS, Nordisk Mobiltelefon Norge AS, Vitnett AS, BaneTele AS, TDC AS og BKK Marked AS.

Advokatfirmaet Simonsen har på vegne av Norsk Videogramforening og IFPI (organisasjonen til norsk platebransje) for kort tid siden sendt ut et brev til en rekke norske internettilbydere. I brevet påstår Simonsen at en eller flere av abonnentene til nettselskapene har benyttet internettforbindelsen til urettmessig deling av norske filmutgivelser i såkalte BitTorrent-nettverk. Videre oppfordrer Simonsen selskapene til å videresende et brev fra dem til den ansvarlige kunde, samt å varsle kunden om at de vil bli stengt ute fra internett dersom de ikke gjør som Simonsen ber om. Simonsen har også lagt ved dokumentasjon der de mener å kunne knytte IP-adresser opp mot den uautoriserte tilgjengeliggjøringen.

–IKT-Norge ønsker å presisere at vi ikke med dette forsvarer ulovlig fildeling. Vi tar avstand fra ulovlige aktiviteter på nettet, men Simonsen forsøker å pålegge nettselskapene et ansvar og en rolle de ikke skal ha og de utfordrer tillitsforholdet mellom nettselskapet og egne kunder på en måte som er uakseptabel. For nettselskapene er det uaktuelt å delta i en prosess som har som mål å undergrave kundenes rettsikkerhet, sier Hallstein Bjercke.

Les IKT-Norges svar og Datatilsynets vurdering