Vi inviterer til oppstart av forumet fredag 6 mai fra 9-11 i våre  lokaler i Oscarsgate 20

Et marked i vekst, nye forretningsmuligheter, og behov for koordinger gjør at IKT-Norge lanserer dette forumet for våre medlemsbedrifter.

Agenda:

 • Velkommen ved Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge
 • Hva ønsker vi og oppnå med forumet, og hvilke saker bør vi ta fatt i? Ved Fredrik Syversen, i IKT-Norge
 • Dikskusjon
 • Valg av styringsgruppe
 • Orientering om mulig studietur til USA til høsten.

 

Smart grid– intelligente strømnett med to-veis kommunikasjon og mulighet for lokal produksjon åpner mange muligheter for optimalisering av produksjon og forbruk av energi. Land som Tyskland og Italia har vært tidlig ute med teknologien, og i USA har Barrack Obama omtalt det som et nødvendig paradigmeskifte på vei mot en grønnere økonomi.

Men i Norge har utviklingen hittil gått sakte. Mens andre land i hovedsak ønsker å bruke de nye mulighetene til å øke produksjonen av fornybar kraft og regulere forbruket, er Norge i en unik posisjon med allerede høy andel regulerbar, fornybar kraft.

Nå har imidlertid utviklingen skutt fart. Olje- og energiministeren uttalte nylig at han ønsket å fremskynde utrullingen av AMS. Det er bevegelser i sektoren der investeringsvillighet i IKT vil væe avhegnig av rammevilkår, politiske beslutninger og hva vi som næring kan levere av innovasjon.

IKT-Norge tror at Norge har mye å hente på å øke strømnettenes intelligens og forbrukernes mulighet til å styre eget forbruk, og at det er IKT-næringen som er nøkkelen. Vi ser at det er behov for at vår nærings skal ha en sterkere stemme mot myndighetene, enten det er OED, NVE, Enova,  eller Statnett/Statkraft. Vi opplever også at vi i større grad blir kontaktet av disse om vår mening om utviklingen av IKT ift energimarkedet.  Vi ser noen saker som vi bør og må ta på alvor fra næringens side:

 • Fortgang i prisinformasjon
 • Utrulling av AMS
 • Tilgang til oppdatert informasjon om eget forbruk
 • Standarder og mellomvareløsninger
 • Smarte løsninger for levere strøm inn på nettet fra forbrukere med overskudd.
 • Sparringspartner for myndighetene
 • Tilrettelegging for arnaer der IKT-næringen møtert Energinæringene.
Bli med og påvirk vårt arbeid og din virksomhet innen Smart Energi!

Påmelding: fs@ikt-norge.no