På dagsorden står:

 • Regulatoriske problemstillinger:
  Ivareta nødetatenes behov for opprinnelsesmerking
  Tekniske løsninger for å ivareta informasjonsutveksling mellom nødetatene og leverandører av telefoniløsninger
  Nummerserier
  Riktig og god informasjon/markedsføring av produkter/tjenester
  Rydde opp i begrepsbruk og få på plass et felles begrepsapparat
 • Kvalitetsbeskrivelse av tjenester.
  · Hva er hva…
 • Avtaleverk:
  · Mulig utarbeidelse av standardavtaler
 • Myndighetskontakt:
  · Mot regulatør
  · Mot departement
  · Mot virkemiddelapparatet

Aktørene trenger nå å stå sammen både for å møte felles tekniske og regulatoriske utfordringer og for å sammen bidra til at IP-telefoni ikke blir korrumpert av upresis markedsføring slik at kundenes forventninger innfris. Den 2 desember samler vi derfor hele næringskjeden for å diskutere felles problemstillinger. Både medlemmer og ikke-medlemmer ønskes velkommen denne dagen. 

Påmelding: bt@ikt-norge.no