Målsetningen med IT Barometeret er å kartlegge kunderelasjonsarbeidet i IT/Telekom bransjen gjennom samtaler med topplederne, gjennomføring av kundeundersøkelser og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. Resultatene vil fortløpende bli omtalt og rapportert i Computerworld.

 34 toppledere ble intervjuet av First Forecast i november og noen av resultatene ble publisert i Computerworld fredag den 17 desember. Se også www.cw.no og under Tema IT-Barometeret for artikkel presentasjon.

IKT-Norge tilbyr frem til 15. februar ”Topplederundersøkelsen 2004” eksklusivt til IKT-Norges medlemmer. Prisen vil være 4000,- 15% rabatt innrømmes frem til 1. februar. Undersøkelsen gir et aktuelt bilde av kunderelasjonsarbeidet i IT/Telekom bransjen med utgangspunkt i toppledernes vurderinger av egen bedrift og av bransjen samt First Forecasts egne konklusjoner.”

Bestill rapporten her:

Les om undersøkelsen her: