Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene.

7518857008img0421
Morten Skodbo, adm.dir. i Rambøll, presenterer her hovedfunnene fra årets undersøkelse.

Det viser den ferske rapporten «IT i praksis 2018», som 4. juni ble lansert og presentert på Kulturhuset i Oslo. Rapporten utgis nå for ellevte gang, i samarbeid mellom Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den Norske dataforening og Difi.

«IT i praksis» tar for seg Norges digitale status, basert på en undersøkelse hvor 500 offentlige og private foretak svarer på en rekke spørsmål om sitt digitaliseringsarbeid.

Fikk du ikke med deg lanseringen? Se del én her og del to her.

Taktskifte i digitaliseringsarbeidet

Av årets rapport fremkommer det at privat sektor holder følge med Danmark, men at Danmark har flere digitale spydspisser. Offentlig sektor henger bak her i landet.

– Vi ser at det kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, fortalte Morten Skodbo, adm.dir. i Rambøll Management fra scenen.

Årets rapport viser tydelig at vi har fått et taktskifte i digitaliseringsarbeidet, og det offentlige har for alvor begynt å klatre opp de to første stegene av trappen – som omfatter generell og individuell tjeneste.

– Videre må vi må tenke nytt rundt organisering og skape på tvers. Rapporten viser blant annet at kostnadsbesparelser opptrer som driver for strategiske prioriteringer per i dag, sa Skodbo.

Rapporten avdekker dessuten at det digitale skillet ikke kun er knyttet til alder.

– Tid alene vil ikke løse problemet. Vi ser et stort forbedringspotensiale på sentrale samfunnsområder, hvor det for eksempel må tilrettelegges for digitalisering blant fastlegene, sa han til de oppmøtte.

Trykk på kompetanse

Til stede var også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Vi må forstå tiden vi lever i. En sentral del av utfordringsbildet er at vi blir stadig flere eldre. Det betyr færre i arbeid, og med det et økende behov for bærekraftig velferd, sa hun.

Mæland understreket at for å få til en digital endringsprosess av større omfang er vi helt avhengig av at det offentlige forstår hva vi står overfor.

– Tempoet er mye høyere enn for kort tid siden, og vi tilpasser lover og regler etter ny teknologi og nye løsninger, sa Mæland.

Hun pekte på mangelen på IKT-kompetanse som en av hovedutfordringene for å holde tritt med utviklingen.

– Årets DESI-indeks viser stor fremgang på noen områder, men på ett område kan vi ikke kan si oss fornøyd, nemlig på teknologi-kompetanse. Det er nedgang i antall uteksaminerte med denne kompetansen. Det jobbes for å få opp antall studieplasser, men vi må sørge for å ha trykk på å utdanne kandidater med spesifikk IKT-kompetanse, sa Mæland til salen.

Infrastruktur i verdensklasse

Arrangementets avsluttende del bestod i paneldebatt mellom Paul Chaffey (H), statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Torstein Tvedt Solberg (AP), stortingsrepresentant, Heidi Austlid, adm.dir. i IKT-Norge og Leif Arne Brandsæter, adm.dir. i Visma Enterprise. Overordnet tema for debatten var «Muligheter og hindre i digitaliseringsarbeidet – hva skal til for å lykkes?» Debatten ble ledet av IKT-Norges sjeføkonom, Roger Schjerva.

– Vi må klare å kapitalisere på vår infrastruktur som er i verdensklasse. Regjeringen må vise området digitalisering den oppmerksomheten det fortjener, begynte Austlid

Moderator Schjerva spurte panelet om det er virkemidlene det skorter på. Brandsæter pekte på at flere offentlige fyrtårn er kommet langt i digitaliseringsprosessene. Han kunne likevel se et tydelig hinder hos mange offentlige instanser, nemlig bruken av skytjenester.

– Mange i det offentlige er urolige for personvernet i henhold til skytjenester. Det er ingen grunn til å være urolig for personvern, men vi må behandle personopplysninger på en ny måte, sa han.

– Det er urovekkende å se usikkerheten rundt GDPR, selv om vi har visst lenge at det skal innføres. Regjeringen må ta en nasjonal, strategisk lederrolle når det kommer til digitalisering, parerte Tvedt Solberg.

– Må gå fra IT-prosjekt til digitalisering

Sentralt i debatten stod også spørsmålet om IT-studieplasser.

– Vi må ruste opp på antall IT-studier. Stortinget må innrette studiene våre til å være forberedt på fremtiden, sa Brandsæter.

– Det er en politisk jobb å bygge og ruste studiestedene, slik at vi kan bygge en digital arbeidskapasitet. Vi må gå fra IT-prosjekt til digitalisering. Innfør nasjonale planer på lokalt nivå, oppfordret Austlid.

– I Danmark er det obligatorisk å digitalisere, det offentlige ligger derfor foran privat næringsliv. I Norge er det frivillig. Jeg tror ikke digitaliseringstakten står og faller ikke på antall kommuner, fortsatte Austlid.

Chaffey understreket behovet for nasjonale løsninger.

–  Jeg tror ikke på at det skal være opp til hver enkelt kommune å finne lokale løsninger på hvert nes, sa han.

– Vi må rigge en kompetansepolitkk som er ganske annerledes enn i dag, slik få til et betydelig kompetanseløft for både de som er og de som skal ut i arbeid, avsluttet Austlid.

Her kan du bestille «IT i praksis 2018».