Den digitale utviklingen i Norge går fremover, men stopper opp ved mer avanserte tjenester.

itip1920x1080 2

Fokus på endringskompetanse blir enda viktigere. Det viser rapporten «IT i praksis», som nylig ble lansert.

I en årrekke har man fått økt fokus på digitalisering, samtidig som utviklingen jevnt over har gått saktere enn ønsket. IT i praksis viser at trenden videreføres også i år.

– Vi ser stadig en positiv utvikling opp til et visst nivå. Men når det gjelder å komme over på mer avanserte helhetlige tjenester ser vi at mange virksomheter fortsatt stagnerer. Det er her fokuset bør ligge fremover, sier Heidi Austlid, adm. dir. i IKT-Norge.

Behov for mer endringskompetanse- og vilje

Blant virksomhetsledere oppgir nærmere 60 prosent i staten og nærmere 80 prosent i kommunene at «endringskompetansen» er den mest mangelfulle digitale kompetansen blant medarbeiderne. «Endringskompetanse» er altså rangert over både grunnleggende og avanserte digitale ferdigheter. – IT-prosjekter innebærer som regel organiasjonsendringer, noe som gjør at fokus må være på virksomhetens kultur for endring, sier Austlid.

Deling av data i offentlig sektor

IT i praksis viser at norske innbyggerne opplever liten sammenheng mellom offentlige tjenester, og at de selv må registrere egne persondata på nytt i ulike offentlige instanser. Godt over halvparten av IT-lederne i offentlig sektor mener manglende oversikt over hva andres data representerer, er en utfordring for å gjenbruke data fra andre offentlige virksomheter. Lovverk, manglende kultur for deling av data i egen virksomhet og teknologiske barrierer er andre hovedutfordringer som gjelder for respondentene i undersøkelsen.

– Undersøkelsen viser at innbyggerne er åpne for at informasjon om dem deles, dersom det gir dem bedre og mer sammenhengende tjenester, sier Austlid. – Deling og gjenbruk av data vil hjelpe innbyggerne i ulike livssituasjoner og vi bør derfor, med sterk fokus på sikkerhet og personvern, jobbe oss gjennom de hindrene som gjør at data per i dag ikke deles.

Økt fokus på datasikkerhet

Samtidig er ikke det offentlige gode nok på datasikkerhet. Kun 55 prosent av offentlige virksomheter er i dag tilstrekkelig beskyttet mot digitale trusler, mens 21 prosent ikke har oppdatert systemene sine i henhold til GDPR.

– Skal innbyggernes personvern ivaretas på en god nok måte må offentlige virksomheter gjøre mer for å sikre egen og brukernes persondata, avslutter Austlid.

«IT i praksis – Norges digitale status» kartlegger strategi, ledelse, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rapporten er et samarbeid mellom Rambøll, Visma og IKT-Norge.

Rapporten er gratis for ansatte i IKT-Norges medlemsbedrifter. Du får ditt eksemplar tilsendt ved å sende en e-post til administrasjonssjef Elisabeth Aas: ea@ikt-norge.no

Andre kan bestille rapporten hos Rambøll her