– Sentralt i statsbudsjett for 2010 står næringsrettet forskning, utvikling av miljøteknologi og gjennomføring av samhandlingsreformen. Alt regjeringen ønsker å få til på disse områdene krever IT, men IT nevnes ikke som en egen næring det bør satses på. Dette er trist, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

IT som klimaredskap
IKT-Norge er svært positive til at klima er vinneren i statsbudsjettet. Det er bevilget 100 millioner kroner til utvikling av  miljøteknologi, hvilket betyr mye for næringen. I tillegg er det bevilger fem milliarder kroner til fornybar energi og energieffektivisering.

– Mange IT-løsninger er glitrende eksempler på miljøteknologi. IT er det fremste redskapet vi har for energieffektivisering, og grønne energiformer som vindkraft er avhengig av IT-løsninger for å realisere sitt potensiale, sier Per Morten Hoff.

Dreper PC-ordning
IKT-Norge er derimot svært skuffet over at man dreper hjemme-PC ordningen.

 – Dette kom overraskende, provenytapet på ordningen er minimal i forhold til samfunnsgevinsten og det er skuffende at regjeringen gjør dette uten å gjøre en skikkelig konsekvensutredning først, sier Per Morten Hoff. Våre medlemmer melder om stor interesse for ordningen blant norske bedrifter og arbeidstakere, det er derfor svært synd at en rødgrønn regjering ikke ser ordningen som en del av sin satsing på kunnskapssamfunnet.

IT-intensive satsinger i forskning og helse
Økningene i forskningsbevilgningene legger vekt bak politikernes ord om at kunnskapsindustrien er viktigere enn tradisjonell industri for Norges fremtid.

IKT-Norge er positive til regjeringen satsing på å gjennomføre den planlagte samhandlingsreformen. 

– Det er gledelig at regjeringen setter av 240 millioner til ulike tiltak for forebyggende helsetjenester, sier Per Morten Hoff, men vi forventer at denne summen økes betraktelig neste år, og vi håper man også vrir de finansielle incentivene til mer bruk av forebygging og fjernbehandling av pasientene. I tillegg er vi fornøyd med at foretakene må bruke 15 millioner til forskning på løsninger som kans tøtte samhandling mellom kommune og stat, men hadde gjerne sett at dette var høyere, sier Hoff. 

Bredbånd og e-Id
– Bevilgingen på 100 millioner til bredbånd er gledelig og noe IKT-Norge har jobbet med lenge. Vi ser dette som en seier for vår innsats her, sier Hoff.

– Vi er svært fornøyd med satsingen på e-Id, men man kan spørre seg om det er nok for å få på plass løsningen i løpet av 2010, noe som bør være absolutt siste frist, avslutter Hoff.

 

For ytterligere kommentarer kan man ta kontakt med følgende:

Fredrik Syversen: 92032470

Liv Freihow: 48250924

Benedicte Waaler (miljø): 45002106

Torgeir Waterhouse: 41612096

Maria Angell Dupont: 40495668