Målet med konferansen er at deltakerne skal utveksle erfaringer gjennom kommunikasjon, bli inspirert gjennom dyktige av konkrete tiltak, for så å reise tilbake til sine respektive arbeidsoppgaver med en giv og lyst til å iverksette prosjekter.

Konferansen arrangeres tirsdag 30. november på Rainbow Hotell Opera, Christian Fredriksplass 5 kl 1000-1600. Konferansen er gratis – påmelding til kvinneuniversitetet@kvu.hm.no

Konferanseprogram

10:00 Åpning ved Kristin Clemet, statsråd, UFD

10:15 Realizing Potential med Microsoft – Slik satser vi på skolen i Microsoft. Ved Grete Faremo, juridisk direktør, Microsoft

10:30 Realitetene – Fakta om jenters holdning til realfag i videregående skole. Presentasjon av vår egen ferske undersøkelse. Ved Kirsti Kierulf, direktør KV:U

10:50 Real Sweden! Slik gjør vi det i Uddevalla! Ved Inger Schalander, prosjektleder,
Teknikprogrammet, Uddevalla Gymnasie Skola

11:15 Pause

11:30 Real rådgivning – Hvordan lede vei til realfag? Praktiske erfaringer fra studieveiledning for jenter. Ved Lone Lønne

12:00 ROSE-prosjektet – Resultat og analyse – Fest setebeltet! Ved Camilla Schreier, stipendiat ved ILS, Universitetet i Oslo.

12:45 Lunsj

13:45 Real experiences – Erfaringer fra arbeid med jenter og realfag i UK. SET, UK presenterer sin modell.

14:00 Pause

14:10 Real life – Hva kan bransjen bidra med? Ved Heidi Austlid, prosjektleder, IKT-Norge

14:15 Workshop Innledere: Anne Berit Lunde Holme og Kari Larsson. Jenter fra realfaglig bakgrunn på VGS og jenter fra næringslivet vil belyse og konkretisere hverdagen
med sine erfaringer.

16:00 Oppsummering

17:00 Middag