Vi ønsker Norges ledende leverandør av e-helseprodukter og tjenester, DIPS AS, velkommen som partner under Arendalsuka 2018!

 

karl arne jespersen
Direktør for salg og forretningsutvikling i DIPS, Karl Arne Jespersen.

DIPS AS har 270 ansatte, omsetter for 350 mill. kroner og er landets ledende leverandør av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). DIPS har også utviklet løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. Ett av suksesskriteriene i DIPS har vært at en stor del av de ansatte har klinisk bakgrunn. I dag har om lag 25 prosent av deres ansatte bakgrunn fra helsevesenet – enten som leger, sykepleiere, fysioterapeuter eller lignende.

Lanserte tredjegenerasjons journalsystem

Etter syv års utviklingstid lanserte selskapet i januar 2018 sitt tredjegenerasjons pasientjournalsystem, DIPS Arena. Et nyutviklet og innovativt elektronisk pasientjournalsystem som er basert på åpne internasjonale standarder.

– Deler av DIPS Arena har vært i produksjon ved Oslo Universitetssykehus siden 2014. Nå er tiden endelig kommet for å ta i bruk det vi har laget. DIPS Arena i full skala skal først settes i produksjon ved Diakonhjemmet Sykehus og deretter rulles ut i hele helse-Norge. Vi gleder oss veldig til at alle de 100 000 helsepersonell som til daglig bruker DIPS etter hvert vil få det et av de nyeste og mest moderne journalsystemene i verden, sier direktør for salg og forretningsutvikling i DIPS, Karl Arne Jespersen.

Systemene må lages for å samhandle

Historisk er de fleste e-helsesystemer laget for å stå alene. Jespersen mener morgendagens systemer må lages for å samhandle med andre systemer.

– Da vi laget DIPS Arena var det i en erkjennelse av at ingen leverandør kan lage alt, og at helsevesenet uansett vil trenge mange forskjellige leverandører. Da er det myndighetenes jobb å stille krav om at løsningene er basert på åpne internasjonale standarder. Dette vil legge til rette for en moderne samhandling mellom systemene, sier Jespersen.

Vil bidra til «èn innbygger – èn journal»

– Vi tror den beste måte å oppnå målsetningene i EIEJ er å ta utgangspunkt i dagens leverandører. Alt tyder på at bransjen ønsker å samarbeide for å bidra til at vi når målene på en god og kostnadseffektiv måte. Erfaringer fra andre sammenlignbare land viser at det  å gå til en gigantisk anskaffelse av ett system fra én leverandør i den tro at det vil  løse alle utfordringer ikke nødvendigvis fungerer i praksis. Dette er forsøkt flere steder i verden med variert grad av suksess, sier han.

DIPS til Arendalsuka

Som den største leverandøren i norsk e-helsenæring anser DIPS det som viktig å delta i debatten om helsevesenets fremtid. Sammen med IKT-Norge arrangerer de derfor «Digitalisering av helsevesenet – status quo og fremtidens utsikter med kunstig intelligens» torsdag 16. august kl. 15.00 på Castelle i Pollen.

– Arendalsuka gir oss en god anledning til dialog med politikere og viktige interessenter som har en mening om e-helse. Vi håper også vi kan treffe både pasienter og behandlere for å hente inspirasjon og innspill til hvordan vi kan gjøre helsetjenesten enda bedre, sier Jespersen.

Pasientene krever å ta del i egen behandling

Norsk e-helsebarometer landets største meningsmåling som kartlegger holdninger og erfaringer knyttet til digitalisering av helsesektoren, pasientinvolvering og e-helse generelt. Undersøkelsen utføres årlig av Opinion, på oppdrag fra DIPS AS. I forbindelse med Arendalsuka har vi fått Ola Gaute Ask Aasheim fra Opinion til å presentere hovedfunnene i undersøkelsen. Deretter tar vi debatten.

Noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

• Halvparten er blitt mer bekymret for pasientsikkerhet grunnet nyheter om at utenlandske selskaper har hatt tilgang til opplysninger om norske pasienter

• 78% av pasientene vil ha større deltagelse i egen behandling

• 8 av 10 opplever at digital tilgang gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egne helseopplysninger

• Frykt for redusert menneskelig kontakt er viktigste årsak til at man IKKE ønsker mer digital kommunikasjon

• 78% av helsepersonell mener digitaliseringen av norsk helsevesen fører til at pasientbehandlingen blir mer effektiv

imageedit8084848713

Se fullstendig oversikt over IKT-Norges arrangementer under Arendalsuka her