Kriteriesettet er laget for å hjelpe offentlige innkjøpere med å oppfylle kravet i Lov om Offentlige Anskaffelser om at det skal tas miljøhensyn ved innkjøp. Kriteriesettene kan også være et verktøy for private innkjøpere. 

Det har vist seg å være vanskelig å stille miljøkrav i praksis, slik at Miljøverndepartementet ved Innkjøpspanelet har bedt GRIP å utforme miljøkriterier for 16  av de vanligste produkt og tjenestegruppene som offentlige virksomheter kjøper inn.

Ved siden av å forenkle innkjøpsarbeidet, bidrar standardisering av innkjøpskriterier til å gi klare, langsiktige signaler til leverandørene slik at de kan tilpasse produkter, produktinformasjon og salgsapparatet til det offentliges krav. Dette styrker miljørettet produktinnovasjon og effektiviserer salgsarbeid – noen som gagner både innkjøperne og leverandørene

Spørsmål og påmelding til bw@ikt-norge.no

NB! Vi ønsker å sette et tak på 30 deltakere ved påmelding.

Mer informasjon kommer på denne siden.