I dag ble kjent at ingen norske aktører er med i prekvalifiseringen for Helseplattformen i Helse Midt-Norge.

Etter mange år med venting er det endelig bevegelse i anbudet for “Helseplattformen” i Helse Midt-Norge. Anbudet anses som svært viktig for det norske helsesystemet. Selv om Helse Midt-Norge bare dekker 720 000 mennesker (ca 15 prosent av norske sykehus) forventes det at dette blir retningen for resten av Norge.

Ingen norskeide selskaper videre

Det er derfor svært oppsiktsvekkende at norske DIPS ikke kom gjennom prekvalifiseringen. Etter det vi har efarer er kapitalkravet vært utslagsgivende for at ingen norskeide selskaper er med videre. Noe som er et paradoks all den tid da f.eks  DIPS, som dekker 85 prosent av norske sykehusene da ikke regnes som robust nok til oppgaven.

For ordens skyld leverte DIPS gigantprosjektet på Oslo Universitetssykehuset både på tid og innenfor budsjettene.

IKT-Norge mener dette er helt uforståelig, og til dels uansvarlig.  Det er nemlig ikke teknologien som er hovedårsaken at DIPS ikke kommer videre. Det som dra ned mest er at selskapet ikke er økonomisk robust nok, ifølge tildelingsbrevet. Også ressursmessig skårer utenlandske selskaper bedre.

Like muligheter?

Dette er et vanskelig dilemma for norsk innovasjon. Det er klart at store amerikanske selskaper (4 av de 5 prekvalifiserte, Epic, Cerner, CSC og InterSystems) gjennom store kontrakter verden rundt har bygget seg opp til å bli enorme internasjonale konsortier. Det siste selskapet som blir med videre har Nordiske røtter: Tieto har hovedkontor i Finland og har over 13 000 eksperter i nærmere 20 land.

Det er klart at det for norske selskaper vil det være vanskelig å konkurrere med slike kapitalkrav.

Flere av de kvalifiserte selskapene er medlem hos IKT-Norge. Vi organiserer også de utenlandske selskapene. – Det er på ingen måte et krav å bruke norske selskaper. Men at DIPS ikke tas med i neste runde av den innovative anskaffelsen i dialogfasen er et stort paradoks.

Fakta: DIPS leverte sitt forslag sammen med ACOS AS og Deloitte AS. ACOS leverer journal- og saksbehandlingssystem for store deler av norske kommuner og offentlig forvaltning, og vant nylig en stor kontrakt med Oslo Kommune. Deloitte har drevet innføring av journalsystemer i Norge siden 2002, og har innført slike systemer på de fleste norske sykehus.