Gratulasjoner til Mobilskole AS, Checkware AS og Kikora AS som er de IKT-Norge medlemmer som har kvalifisert seg inn på listen til Deloitte Technology Fast 50.

Deloitte rangerer årligende raskest voksende teknologi-, media-, telekom- og bioteknologiselskapene i Norge i 2015. Kåringen er basert på en analyse av omsetningsvekst de siste fem årene og omfatter 20.000 bedrifter fra hele landet. Vinnerne av denne prisen varierer fra store til små offentlige og private selskaper, og de kommer fra alle segmenter innenfor teknologi: programvare, maskinvare, kommunikasjon, trådløs teknologi og biovitenskap.

Noe vi bør bemerke oss er den høye andelen av IT-aktører på listen. At aktører som Rocketfarm AS, Admincontrol AS og Front Systems AS rangeres høyt, forsterker det IKT-Norge tidligere har ført frem med at det ser ut til å være en sterk sammenheng mellom hvor digitalisert en næring er og hvor produktiv den er. IKT-bedrifter og bedrifter med høyere bruk av IKT har høyest produktivitet. Eksempelvis er finansnæringen og varehandelen produktivitetsvinnere og storbrukere av digitalisering, mens bygg- og anleggssektoren er en lite digitalisert bransje og har negativ produktivitetsvekst. En ny OECD-studie finner at arbeidsproduktiviteten er 60% høyere i informasjonssektoren enn i økonomien som helhet. En SSB studie viser at gjennomsnittlig verdiskaping per timeverk er 14,7 % høyere i bedrifter med utstrakt bruk av IKT.

Digitalisering vil treffe alle næringer og vil være grunnlaget for Norges fremtidige konkurransekraft. Vi kan gå så langt som å si at all fremtidig verdiskaping vil være basert på IKT i en eller annen form. Regjeringen varslet nylig at den vil lage en ny industrimelding. IKT-Norge mener at digitalisering av norsk industri bør bli selve hovedsaken i den og har i dagene startet opp et nytt forum, Forum for digitalisering av industrien, der man skal arbeide bland annet med en norsk Industri 4.0.

Les mer om Industri 4.0 her.

 

*Deloitte har gjort analyser av Fast 50 helt siden 2002. Fast 50-listen består hvert år av de femti raskest voksende selskapene i Norge som baserer veksten på egenutviklet teknologi, og gir et interessant innblikk i hva som skaper vekst i Norge og hvor veksten skjer.