IKT-Norge organiserer leverandører av kasse- og butikkdataløsninger i Norge. I forbindelse med ny lovgivning må alle kasser være i henhold til ny lov og forskrift innen utgangen av 2018. For å bidra til en enklest mulig overgang har bransjen sammen utarbeidet en ny bransjenorm for kasse- og butikkdataløsninger.

kasse

– Sammen med leverandørene har vi utviklet en bransjenorm slik at de bokføringspliktige i Norge (les: butikkene) enkelt skal kunne identifisere og finne gode og lovlige løsninger før året er omme, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen. Vi oppfordrer alle som benytter kasseløsninger i sin virksomhet til å kontrollere om de følger loven. Benytt gjerne vår bransjenorm når endringer skal gjøres.

I Norge må samtlige kasser oppgraderes, og mange av disse må også byttes ut på grunn av krav fra myndighetene om ny funksjonalitet. Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Bransjenorm letter overgangen

Normen er åpen for alle og er laget slik at kunder som ønsker å anskaffe eller få utviklet, drifte, kasseløsninger skal kunne fokusere på egne behov i forhold til funksjonalitet, egenskaper og kvaliteter ved løsningene uten å trenge egen kompetanse til å analysere om og hvordan løsningene fungerer i tråd med relevant norsk regulering. Tilsvarende gjelder for sluttbrukere som ønsker å ta i bruk betalingsløsninger.

Informasjon om hvilke aktører og tjenester som støtter normen og prosedyrer for godkjenning etc. er nå tilgjengelig her.

Risikerer bøter ved overtredelse

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Har du ikke et nytt kassasystem på plass innen nevnte dato, risikerer bedriften å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven.

Her finner du IKT-Norges bransjenorm, og her er informasjon om ny lov og forskrift.

Har du spørsmål til vår nye bransjenorm kan du ta kontakt med IKT-Norges direktør for næringsutvikling Fredrik Syversen på tlf: 920 32 470, eller epost: fs@ikt-norge.no.