Produktivitetskommisjonen la frem sin andre og siste rapport i dag, torsdag 11. februar 2016.

– Regjeringen får kritikk av Kommisjonen for å ha “latt humla suse” og ikke grepet inn i maktkampen mellom Difi og Brønnøysundregistere. Den kritikken er fortjent. Manglende samordning og oppfølging i offentlig sektor har gjort at vi har fått til mye mindre enn vi burde, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Når Rattsø sier det må bli slutt på at departementet og direktoratet gjør ting på sin måte, og at det trengs sterkere sentral samordning for å kunne hente ut gevinster, er det musikk i våre ører, sier Austlid. Jeg mener at rådene til Regjeringen nå er så sterke og så mange at den ikke kan la være og handle.

– Regjeringen må sette opp ambisiøse mål for hva innbyggerne skal få av digitale tjenester, rydde i arbeidsdelingen mellom de som har ansvar for digitaliseringen og gi sterkere virkemidler for samordning og gjennomføring. I tillegg må vi satse på å bygge for fremtiden. Vi trenger mer teknologikompetanse for å klare omstilling, mener Austlid.

Hun leser Kommisjonen slik at det er klar sammenheng mellom digitaliseringsnivå og produktivitet i næringslivet.
– Finansnæringen har høy produktivitet og begynte tidlig å gi innbyggerne gode digitale tjenester. I byggenæringen har det skjedd fint lite med digitalisering og automatisering og næringen er da også en skikkelig sinke i produktivitet siste 20 år. Her har vi også en av forklaringene på høye boligkostnader, sier Heidi Austlid.

– Vi får en klar advarsel om at uten effektivisering vil all framtidig sysselsettingsvekst bli slukt av helse og omsorg i offentlig sektor. Da blir næringslivet kvalt. Vi har alle interesse av at Regjeringen får fart på innføringen av velferdsteknologi og e-helse, avslutter Austlid.