– Den politiske erklæringen til det nye flertallet i Oslo kommune er det mest ambisiøse styringsdokumentet for digitalisering vi har sett her i landet til nå, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge i en kommentar til den nye byrådserklæringen fra Ap, MDG og SV for Oslo.

– Vi i IKT-Norge har blitt lyttet til. Prinsippet om at alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres er svært viktig. Likeså at innbyggernes behov skal være førende i utviklingen. Det er også framtidsretta at de digitale tjenestene skal tilbys som varslingstjenester gjennom SMS og applikasjoner til innbyggerne. De har også lagt inn sterke virkemidler for å få fart på innføringen av nye teknologiske løsninger i omsorgssektoren, fremhever Austlid.

– På kunnskapssiden har vi fått gjennomslag for at alle 4. klassinger skal tilbys introduksjon i enkel programmering i samarbeid med for eksempel Lær Kidsa Koding. På dette området skulle vi gjerne sett at det ble lagt inn en offensiv politikk for å erstatte papirbøker med digitale læremidler, men her satser vi på at det er lov for det nye Byrådet også å gjennomføre ting som ikke står i plattformen, påpeker Austlid.

– På næringsutvikling er vi glad for at alle etater i Oslo kommune nå må tilgjengeliggjøre verdifulle data for publikum på DIFIs åpne dataplattform. Det er spennende at de vil etablere et start-up fond for gründerbedrifter i Oslo som driver med omsorgsteknologi. Tøyenløftet nevnes, men her kunne vi ønskes oss støtte til vårt arbeid med å gjøre Tøyen til et ledende tech start-up miljø for landet, sier Austlid.

– Vi er veldig fornøyd med disse partiene i dag, samtidig har det avtroppende byrådet også lagt inn viktige digitale satsinger det siste året. Dersom den nye byrådserklæringen legges på toppen av de prosessene som allerede skjer, ligger det godt til rette for at Oslo kan bli en foregangskommune for digitalisering i offentlig sektor. Vi kommer til å følge med og si klart i fra dersom ikke disse målsettingene blir fulgt opp med handling, avslutter Austlid.

Foto: Håkon Sønderland (CC: BY-NC-SA 2.0)
Foto: Håkon Sønderland (CC: BY-NC-SA 2.0)