Vi i Grønn IT samarbeider tett med Fornyings- og administrasjonsdepartmentet (FAD). Det er inspirerende at de er så positive til smart og grønn it – men det hjelper lite når de mangler evne til å sette det ut i praksis.

Klimaspørsmålet har gjennomsyret mediebildet det siste året. Flere og flere erkjenner at IT er et av de viktigste redskapene en kan ta i bruk for å redusere CO2-utslippene i Norge, også FAD.

EU-kommisjonen anslår at IKT-bransjen bærer på løsninger som kan redusere CO2-utslipp i transportsektoren med 27 prosent. IKT kan redusere energibruk i bygg med 17 prosent, og smarte strømmålere i private hjem reduserer energibruken med 10 prosent.

Eksemplene er mange og gode, også her i Skandinavia. IBM har redusert trafikken i Stockholm med 20 prosent. Tandbergs løsninger for videokonferanser innen telemedisin sparer mange reiser – og redder mange liv. ”Papirløst byråd” i Bergen sparer miljøet for 70 trær i året – og byrådet for en halv million i årlige kostnader.

 

IKT er mer enn administrasjon, men det gjenspeiles ikke i dagens departementsstruktur i Norge. Som prosjektleder i Grønn IT ønsker jeg at IKT må håndteres som den muliggjøreren og den potensielt revolusjonerende (og dermed til tider potensielt upopulære) kraften den er, enten det er innenfor helsesektoren, skolesektoren, transportsektoren, energisektoren eller tradisjonell industri. IKT-kompetanse må slippes inn i de foraene der endring skal stakes ut – som for eksempel helseministerens ekspertråd som ikke inneholdt noen it-kompetanse.

 

Vi i Grønn IT opplever at Fornyingsdepartement er svært positive til grønn og ”smart” it som klimaredskap, men mangler som sagt evne til å sette dem ut i praksis.  I Danmark ligger IT i et departement for it og innovasjon, mens ”fornyingsarbeidet” ligger i Finansdepartementet. Jeg tror en slik organisering tar oss nærmere en utløsning av det potensialet IT har som klimaverktøy. Hva tror du?