Gjennom flere år har IKT-Norge satt fokus på rammevilkår for fremføring av både mobil og fast bredbånd, blant annet har det vært mye fokus, debatt og frustrasjon om den såkalte graveforskriften. Problemene er et direkte resultat av at hver enkelt kommune har utviklet og forvalter eget regelverk og praksis for bygging av bredbånd og mobilnett.

Oppsummert ser vi nå at norske kommuner ikke forvalter ansvaret eller legger godt nok til rette for bredbåndsutbygging, og det er ikke lenger noen tvil om at vi trenger betydelige sentrale grep og politisk styring.

Dette bekrefter statsråd Ketil Solvik-Olsen når han i Dagens Næringsliv sier

Dersom kommunene ikke vil følge dette, er det hensiktsmessig å bruke tvang… Rapporten fra IKT-Norge er oppsiktsvekkende. Vi kan ikke sitte rolig og se på at ingen kommuner bryr seg.

«IKT-Norge er svært godt fornøyd med at statsråd Ketil Solvik-Olsen følger opp tidligere løfter om å fjerne hinder for bredbåndsutbygging og vi ser frem til at Samferdselsdepartementet nå skal løse opp den siste gordiske knuten, fremføring av bredbånd i og langs kommunale veier. Kommunalt selvstyre er hvor man skal grave, ikke hvor dypt man skal grave i den aktuelle kommunen», sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge

Det er spesielt to funn i undersøkelsen som viser at det nå er på høy tid med felles nasjonal regulering.

80% er ikke kjent med brev fra Samferdselsministeren og KS om fremføring av bredbånd og gravedybde og 69% av kommunene mener det viktigste er hvor i kommunen, ikke hvordan, det graves i forbindelse med fremføring.

Videre viser undersøkelsen viser at

 • 80% er ikke kjent med brev fra Samferdselsministeren og KS om fremføring av bredbånd og gravedybde
 • 35% av norske kommuner har ikke egen plan for bredbåndsutbygging
 • 55% samkjører ikke regelverk og saksbehandling med nabokommunene
 • 69% av kommunene mener det viktigste er hvor i kommunen, ikke hvordan, det graves i forbindelse med fremføring
 • 33% av kommunene mener “graveforskriften” bør være nasjonal
 • 65% av kommunene har ikke en plan for oppsett av master til utbygging av mobilnett
 • 35% av kommunene mener regulering av master bør være nasjonal
 • 62% av kommunene har ikke en policy eller plan for å montering av basestasjoner/antenner på offentlige bygg
 • 33% av kommunene mener regulering av montering av basestasjoner/antenner bør være nasjonal

Næringen har kompetanse, fokus og initiativ, men vi kan ikke kompensere for hinderene mot bredbåndsbygging og ta de store løftene som skal til for å etablere Norge som en ledende bredbåndsnasjon alene. Fordi norske kommuner regulerer og forvalter grunnen i Norge er det også kommunene som, i fravær av nasjonal regulering, legger premissene for fremføring og utbygging av både mobil og fast bredbåndsinfrastruktur og til byggningsmassen i hele Norge.

Sommer og tidlig høst 2014 har IKT-­Norge gjennomført en tilsvarende undersøkelse mot norske kommuner om situasjonen og vilkårene for fremføring av bredbånd i norske kommuner.

Det er flere årsaker til at IKT-­Norge valgt å gjennomføre en slik undersøkelse nå, bla:

 • Regjeringen slår fast i Sundvollen­erklæringen1 at den vil “sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps” og “fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd”
 • Stortinget har bedt regjeringen lage en ekomplan
 • Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, og øvrig politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, har vært meget tydelige på at dersom brevet Statsråden har sendt til alle norske kommuner sammen med KS ikke gav ønskede resultater vil det være nødvendig å se på nye virkemidler for å sikre en hensiktsmessig fremføring av bredbånd i hele landet. Den forrige regjeringen sendte et tilsvarende brev signert 3 statsråder uten at det hadde noen kjent effekt.

Samtlige norske kommuner ble invitert til å bidra med svar om egen regulering, policy og praksis, 112 kommuner har besvart hele undersøkelsen.

 

IKT-­Norge har ved flere anledninger gjennomført undersøkelser i kommunene om flere sider ved digitaliseringen. Det har gitt tydelige resultater om både situasjonen og hvordan kommunene stiller seg til blant annet felles løsninger, sentral styring og egen tilnærming. Kommuneundersøkelsen 2014 finner du her.