IKT-Norge har ansatt Line Gaare Paulsen som ny kommunikasjonsdirektør, og vi har tatt en prat med henne for å bli litt bedre kjent!

 

Line Gaare Paulsen
Line Gaare Paulsen

Velkommen Line! Så, hvem er du, og hva er bakgrunnen din?

Jeg heter Line Gaare Paulsen, er statsviter og bodøværing.

De siste 2,5 årene har jeg jobbet som fagsjef for kommunikasjon, myndighetskontakt og næringspolitikk i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), en interesseorganisasjon for merkevareleverandører i dagligvarebransjen.

Jeg har lang erfaring fra politisk arbeid. I perioden 2003-2014 som kommunikasjonsrådgiver for SVs stortingsgruppe og medierådgiver for SV-leder Audun Lysbakken. I løpet av denne perioden var jeg politisk rådgiver i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet i 2,5 år og helt på tampen av den rødgrønne regjeringens periode var jeg statssekretær med ansvar for informasjon for partilederen.

Hva innebærer din nye rolle i IKT-Norge?
Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som kommunikasjonsdirektør i IKT-Norge. Her skal jeg jobbe med kommunikasjons- og mediearbeidet for å styrke norske digitale næringers synlighet.

Hvorfor valgte du IKT-Norge som din nye arbeidsplass?
Jeg motiveres av IKT-Norges store mål, at Norge skal være ledende i utvikling og bruk av digitale løsninger for å styrke norsk økonomi og innbyggernes muligheter. Det er fantastisk å få jobbe med bedrifter og teknologier som i dag utvikler den verden vi skal leve i, i morgen.

Hva skal bli mest spennende med din nye posisjon?
– IKT-Norge er en markant stemme i den norske samfunnsdebatten. Jeg gleder meg til å bli kjent med medlemsbedriftene og å bistå til å styrke IKT-Norges posisjon ytterligere. Vi skal jobbe for god digital kompetanse i alle sektorer.

Hvor viktig er det med god kommunikasjon for en organisasjon som IKT-Norge?

IKT-Norge har en utrolig viktig rolle for å få fart og riktig retning på arbeidet med å styrke Norges omstillingsevne, konkurransekraft og det grønne skiftet. Jo mer synlig IKT-Norge klarer å være og jo mer vi klarer å skape oppmerksomhet og debatt om våre saker, desto større gjennomslagskraft vil IKT-næringen få.

 

For mer informasjon kontakt

Line Gaare Paulsen 920 65 300, Line@ikt-norge.no