Kommunenes Sentralforbund, Buskerud fylkeskommune, Rådet for Drammensregionen, Høgskolen i Buskerud, Troms fylkeskommune og IKT-Norge har i samarbeid utarbeidet et forslag om å etablere et kompetansesenter for fri programvare. Dette for å styrke kompetansen knyttet til fri programvare juridisk, økonomisk og faglig.

IKT-Norge er opptatt av at alle programvarevalg skal tuftes på faglig, økonomiske og juridiske betraktninger, men der behov til enhver tid blir avgjørende for de valg som foretas.

Forslaget til kompetansesenter vil i så måte være med på å styrke kompetansen om fri programvare. Forslaget ble overlevert politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Jørund Leknes, under konferansen.