Vi kommenterer statsbudsjettet for 2019.

statsbudsjett

– Den digitale næringen jobber på høygir med å digitalisere offentlig sektor og resten av næringslivet. Vi trenger flere kompetente arbeidstakere. Det vi hadde trengt aller mest er at Regjeringen la opp til en kraftig økning i antall studieplasser innenfor IT og teknologi. Nå trenger vi hjelp fra KrF for å forbedre budsjettet, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

IKT-Norge finner også mye å glede seg over i statsbudsjettet.

– Nå kommer det midler og et klart oppdrag til Finanstilsynet på å etablere en regulatorisk sandkasse. Det er en seier for fintech-næringen og IKT-Norge som har arbeidet for dette lenge sammen med gode støttespillere i Stortinget, sier Austlid.

Store skuter som forskning og helse får økte midler til teknologi og IT og dette må fortsette slik at vi får en stødig kursendring.

Lettelsene i selskapsskatten og på aksjer i formueskatten er et positivt bidrag til økte investeringer i næringslivet.

Skuffer på opsjoner

I tillegg til et bredt kompetanseløft er IKT-Norge også opptatt av andre mangler.

– Det er skuffende at de gode ordene om gründernes bidrag til fornyelse ikke følges opp. Regjeringen har latt en anledning til å forbedre opsjonsordningen gå fra seg, sier Austlid.

Regjeringen prøver seg igjen med et kutt i støtten til bredbåndsutbygging i distriktene på 50 millioner.

– Skal det bli god nok kapasitet for innbyggere i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut, må Stortinget reversere dette kuttet og helst øke bevilgningen, sier hun.

– Vi er enig med Regjeringen i at medfinansieringsordningen som skal realisere flere, lønnsomme digitale prosjekter i statlig sektor er en suksess. Derfor burde bevilgningen vært større og blitt utvidet også til å gjelde kommunal sektor, avslutter Austlid.