Obama og Brown satser på bredbånd

Særlig skuffet er IKT-Norge over at Regjeringen ikke inkluderer en satsning på høyhastighetsbredbånd i sin ”infrastruktur-pakke”.

 –Vi har forsøkt å få Regjeringen til å forstå at infrastruktur for framtiden også innbefatter bredbånd, sier Hoff. Han viser til at bredbånd hadde en sentral plass i krisepakken både i Storbritannia og i USA, mens man i Norge kun satser på vei og jernbane.

 – For kunnskapsbedrifter er det like viktig å få fraktet varene sine på den digitale motorveien som det er for industribedrifter å få fraktet de på asfalt, sier Hoff

Hadde håpet på redusert arbeidsgiveravgift
Ett tiltak som hadde virket inn umiddelbart er redusert arbeidsgiveravgift eller utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift. Dette ville hjulpet på likviditetssituasjonen til særlig kunnskapsbedrifter.
– Redusert arbeidsgiveravgift er et tiltak som fungerer utmerket som distriktspolitisk virkemiddel, det ville også fungert godt som et krisetiltak, sier Hoff.

IKT-Norge er positive til Regjeringens skatteforslag om tilbakeføring av underskudd, men mener endringer i arbeidsgiveravgift hadde vært å foretrekke.

Positivt med satsning på forskning og utvikling
Regjeringen foreslår å styrke Skattefunn-ordningen. Høyere beløpsgrenser kan bidra til at noen flere prosjekter blir gjennomført og at noen FoU-prosjekter blir gjennomført raskere enn ellers planlagt, dette er veldig positivt og noe vi har bedt om helt siden ordningen i sin tid ble strammet inn, sier Hoff.
Økte bevilgninger til Forskningsrådet og spesielt næringsrettet forskning er gledelig, det er å håpe at dette vil gi økt støtte til IKT-forskning. Positivt med IKT-satsning 100 millioner til IKT-tiltak er meget positivt, dette vil bidra med sysselsetting.
Regjeringen foreslår 10 millioner til investeringer i videokonferanseutstyr i domstolene i 2009, og 20 millioner til IKT-tiltak i kriminalomsorgen.
– Dette er positivt og vil både bidra som et IKT-tiltak og et miljøtiltak, sier Hoff.
60 millioner til digital fornying i kommunene er positivt og vil gi et godt utgangspunkt for økt satsing på et digitalt kommuneNorge, noe vi i vår bransje også vil få stor glede av.