hoff webinnlegg

Lederartikkelen i Dagens Næringsliv i dag støtter IKT-Norges kritikk mot rapporten «Et kunnskapsbasert Norge» som fremhever de havbaserte næringer som spesifikke vekstområder, og som dessuten synes å unnlate å anerkjenne IKT som egen næringssektor.

IKT-Norges kritikk går på at rapporten legitimerer en subsidiebasert næringspolitikk der enkeltnæringer blir begunstiget på direkte bekostning av andre.

Som det heter i lederen:

Men fremtidens næring kan også vise seg å være noe helt nytt og ukjent. Politikerne bør derfor skape best mulig rammevilkår for alle næringer, også de som i dag er små og ubetydelige.

Les hele lederen på DN.no