IKT-Norges kompetanseundersøkelse viser kritisk mangel på IKT-kompetanse

Til tross for noe lavere konjunkturer i 2015 øker mangelen på IKT-kompetanse. Norsk IKT-næring mangler i dag folk til 6300 IKT-arbeidsplasser.  Tar vi med store brukere av IKT dvs. virksomheter som ikke er regnet som IKT-bedrifter, men som har store interne IKT-avdelinger er mangelen på kandidater til over  8600 arbeidsplasser.  Det er gjennomgående at det er behovet for kandidater med høyere universitets- høgskoleutdanning som etterspørres.

Norge har hatt negativ utvikling i følge OECD

På OECD´s statistikk over antall personer med høyere utdanning innen IKT i tidsrommet 2004-2012 kommer Norge nesten dårligst ut av samtlige nasjoner. Bak oss på listen har vi kun Irland, Mexico og Chile. Norge har i denne perioden faktisk hatt en negativ og dramatisk utvikling. I følge OECD har Norge hatt en negativ utvikling på 40%, mens Tsjekkia har hatt en positiv utvikling på 230%. Og vårt naboland Danmark har hatt en økning på 80%.

Norge havner også på bunn av OECD´s statistikk når det gjelder antallet av nyutdannede (graduates) som har tatt utdanning innen IKT. Luxemburg topper statistikken med 5.9%. Estland har 5.1% , Danmark 4.4%, Tyskland 4.3% mens Norge har kun 2.6% IKT-utdanning av studentene.

Dramatiske konsekvenser for IKT-næringen

IKT-sektoren, inklusive bedrifter med stor grad av IKT-virksomhet, men som statistisk sett står utenfor IKT-næringen, som f.eks. (Statoil, Hydro, Helsedirektoratet m.fl ) har stor mangel på IKT-kompetanse. IKT-Norge har kartlagt hvor mange IKT-arbeidsplasser som mangler i den norske IKT-næringen. Tar vi med  store brukere av IKT og IKT-systemer  øker dette tallet ytterligere. Vi ser dramatiske konsekvenser for IKT-næringen og gjennomføringsevnen til store offentlige og private IKT-prosjekter dersom Norge ikke tar dramatiske grep.

 

Hindring for økt vekst i Norge

57% av bedriftene som har svart på IKT-Norges medlemsundersøkelse, sier at mangelen på IKT-kompetanse er største hindring for videre vekst.  Mangel på kompetanse vurderes langt høyere som hindring  for vekst, enn  enn skattenivået i Norge. 29% svarer at skattenivået er største hindring for vekst, mens 39% svarer at mangel på kapital er største hindring for vekst.  Hele  33% av IKT-bedriftene bedriftene i undersøkelsen til IKT-Norge har ikke fått besatt utlyste stillinger siste år.

Look to Germany

Tyskland med Forbundskansler Merkel i spissen har satt klare krav til tyske utdanningsinstitusjoner med sitt program Industri 4.0 som har bred støtte i alle partier, i næringslivet og i fagbevegelsen. Tyskland  har meislet ut en plan for hvordan tysk industri skal styrke sin konkurranseevne globalt.  Merkel har ved flere anledninger uttalt at IKT-næringen seiler opp som Tysklands viktigste næring, ikke fordi den er størst, men fordi den bidrar til å styrke fremtiden til tysk industri og at den skal effektivisere offentlig sektor.

Vi trenger kompetanse

Tilgang på kompetanse er en av de aller viktigste faktorene for at norsk IKT-næring skal vokse og for at vi skal kunne løse alle de store digitaliseringsoppgaver som er i privat-  og offentlig sektor. IKT er en meget kunnskapsintensiv næring. Det er derfor helt avgjørende at vi som næring- og brukere av IKT kan rekruttere dyktige programvareutviklere og prosjektledere med tung IKT-kompetanse.

IKT-Norge kritisk

IKT-Norge er meget kritisk til hvilke prioriteringen som er blitt gjort på utdanningsområdet.  Gamle strukturer henger igjen og ”gamle fag” som har opparbeidet seg status over tid og kompetanse som næringslivet ikke etterspør i samme grad som tidligere, er fortsatt bevilgningsvinnerne. Samtidig har IKT-næringen selv en meget stor oppgave i å gjøre næringen  enda mer attraktiv for studenter, men her møter vi også veggen, dersom ikke utdanningssektoren henger med i tiden og utdanner de kandidater som næringslivet og offentlig sektor trenger og etterspør.

Les hele undersøkelsen her.