Regjerngens siste krisepakke gir ingen støtte til innovasjonsnæringer som IKT.

-Regjeringen tar ikke inn over seg de reelle problemstillingene små og mellomstore bedrifter sliter med i disse tider. Bedrifter som ikke skal bygge veier, skoler eller levere omsorgstjenester får ingen glede av bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

-Land som Finland og Irland har hatt stor suksess med å satse tungt både på grunnforskning og næringsrettet forskning i krisetider, og har kommet ut med et sterkt innovasjonsdrevet næringsliv i andre enden. Vi hadde få forventninger til årets reviderte budsjett, og denne regjeringen gir ingen signaler om at den vil benytte tiden nå til å fostre innovasjon og morgendagens arbeidsplasser, sier Hoff.