Skattefunn gir bedrifter med direkte eller indirekte utgifter til forskning og utvikling (FoU) mulighet til å få dekket inntil 20% av kostnadene fra staten gjennom skattefradrag eller ved utbetaling fra staten hvis man ikke er i skatteposisjon. Kurset gir en innføring i hvilke kriterier som må være oppfylt for å oppnå skattefradrag, hvordan nå frem med et godkjent prosjekt og praktiske innspill i forhold til utarbeidelse av søknad mv. Kurset vil gi våre medlemmer de beste forutsetninger for å oppnå den statsstøtte og skattefordeler Skattefunn gir. Nytt av året er at Finansdepartementet nylig har foreslått å innføre søknadsfrist for kostnader påført i 2005. Hittil har kostnader i ett år kunnet medtas hvis søknaden ble innlevert og godkjent av Norges forskningsråd innen 31. desember. Tidspunktet for eventuell ny (og tidligere) søknadsfrist er ikke klart, men siden dette nå er foreslått anbefales det at det søkes om godkjenning så snart som mulig for prosjekter som innebærer kostnader i 2005. 
 
Forelesere er advokat Sverre Hveding og advokatfullmektig Marit B Wollebæk i advokatfirma DLA Nordic. Hveding er partner og faglig leder av skatteavdelingen i DLA Nordic. Han har flere ganger vært brukt som foredragsholder for Den Norske Advokatforening og for andre bransjeforeninger.  Wollebæk er advokatfullmektig samme sted.
 
Kurset vil bli holdt 31. august  2005 kl. 14:00 – 16:00 hos DLA Nordic, Olav Vs gt. 4, Oslo.
 
Påmelding til IKT-Norges sekretariat: bt@ikt-norge.no fs@ikt-norge.no>