Faksimile-20150409-Finansavisen-Intervju-RSSjeføkonom i IKT-Norge Roger Schjerva ble intervjuet av Finansavisen før påske i forbindelse med Scheel-utvalgets rapport som er på høring: –Den enkleste måten å sikre at noe blir mer lønnsomt etter skatt er å sette ned skattesatsen, uttalte han og pekte på behovet for å stimulere til investeringer hos fastlandsbedrifter.

Spesielt dro han fram målene for nasjonal bredbåndsutbygging:

–Analyser tyder på at det trengs investeringer på rundt 25 milliarder kroner for å oppfylle myndighetenes mål om bredbåndskapasitet. Til nå har nesten alt av bredbåndsinvesteringer skjedd kommersielt, uten særlig offentlig støtte, sier Schjerva.

–For å ta det neste spranget, må trolig rundt halvparten dekkes via offentlig støtte med det skattenivået vi har nå.

–Men om man gjør kalkylene med 7 prosentpoeng lavere selskapsskatt, vil langt flere utbygginger bli kommersielt lønnsomme.

Scheel-utvalget anslår at 1 prosentpoeng lavere selskapsskatt gir 0,8 prosent økte investeringer.

IKT-Norge mener i sitt høringssvar at det er viktig at selskapsskatten kuttes helt til 20 prosent, og at man ikke stanser et sted på halvveien slik flere andre høringsinstanser har anbefalt.

–Om kort tid er ikke 20 prosent spesielt lavt lenger. Det er planer i Sverige og andre land som vil bringe dem klart under 20 prosent. De som mener vi kan klare oss med å kutte til 22-23 prosent tenker veldig kortsiktig, mener Schjerva.