* Kva er meiningsfylt bruk av digitale læremiddel? Synspunkt frå elevar, lærarar og læremiddelutviklarar

* IKT i den nye lærarutdanninga

* Interaktive tavler – tilbake til klasseromsundervisning?

* Etter lunsj vil det vere parallelle sesjonar med erfaringar og døme på bruk av digitale læremiddel i barnehagen, grunnskolen og vidaregåande opplæring

Påmelding ved innbetaling av seminaravgifta. Påmeldingsfrist: 3. april. Avgrensa deltakartal – ver tidleg ute med påmeldinga.

Slik melder du deg på:
1. Betal kr 500 til «Forleggerforeningens Servicekontor», konto nr 6011.06.42078
Oppgi namn og e-postadresse i feltet for «melding til mottakaren».
2. Send e-post til ou@forleggerforeningen.no, og oppgi namn, parallellsesjon (barnhage, grunnskole eller vidaregåande opplæring), arbeidsplass,  og kontonummer for eventuell tilbakebetaling av seminaravgift dersom du ikkje får plass på seminaret. Kvittering vil bli sendt på e-post.

Ved påmelding av fleire personar:
1. Betal kr 500 per person til » Forleggerforeningens Servicekontor «, konto nr 6011.06.42078
Oppgi namnet på den første personen i e-posten (sjå punkt 2 nedanfor) og e-postadresse i feltet for «melding til mottakaren».
2. Send e-post til ou@forleggerforeningen.no, og oppgi namn og parallellsesjon (barnhage, grunnskole eller vidaregåande opplæring) på kvar av personane, arbeidsplass og kontonummer for eventuell tilbakebetaling av seminaravgift dersom dei  ikkje får plass på seminaret. Kvittering vil bli sendt på e-post.