Hvorfor lønnsundersøkelse? Evnen til å beholde og tiltrekke viktig kompetanse er kritisk for å oppnå gode resultater i dagens konkurranseutsatte marked. En fundamental del av strategien for å oppnå dette er den totale belønningspakken som selskapet tilbyr sine ansatte. For å utvikle en slik pakke er det viktig å ha et relevant sammenligningsgrunnlag slik at man belønner riktig i forhold til dagens marked. Dette vil både maksimere utbyttet av ressursbruken hos bedriften samt beholde og tiltrekke gode medarbeidere i henhold til bedriftens strategi.

Følgende lønnselementer inngår i undersøkelsen: grunnlønn, andre faste garanterte tillegg, bonus/provisjon, samt øvrige goder som firmabil, pensjon, forsikringer mm. Undersøkelsen gir i tillegg et innblikk i trender innenfor goder på organisjonsnivå samt generell lønnsutvikling.

Resultatene av undersøkelsen publiseres på Mercers interaktive internettbaserte verktøy, ”PayMonitor”, der man har mulighet til å lage egne rapporter og generere egendefinerte statistikker.

For mer informasjon om kjøp av undersøkelsen ber vi deg ta kontakt direkte med Asrunn Aure i Mercer på telefon +47 934 52 070 eller på e-post asrunn.aure@mercer.com.