SLATE inviterer til seminar om kunstig Intelligens, læringsanalyse og personvern. 

Temaet er  personvernregelverket og senterets erfaringer fra arbeidet med Datatilsynets Sandkasse for Kunstig intelligens.

Tid: ​​16. Februar, kl. 10:00-14:00
Mer om seminaret og påmelding: Her.

 

– Med økende bruk av digitale verktøy og kunstig intelligens i skoler øker også behovet for kunnskap om innsamling av data og personvern. Derfor er vi glade for SLATES gratis-seminar sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

Seminaret er gratis og online. Det er rettet mot de som designer og utvikler applikasjoner / digitale læremidler (som brukes på alle nivå og i alle fag innen utdanningssektoren), men alle som er interessert i kunstig intelligens, læringsanalyse og personvern i utdanning er velkommen.

Personvernregelverket består av EUs personvernforordning (GDPR) og supplerende nasjonale regler. Disse innehar nyanser som kan fremstå som vanskelige og utilgjengelige.

Datatilsynets regulatoriske sandkasse gir råd om kravene personvernreglene stiller til utvikling og bruk av kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger. analysere elevers data fra ulike læringsverktøy, for å hjelpe lærer i å tilpasse undervisning og vurderingsarbeidet. Du kan lese mer om sandkassen her.

AVT2 – et pilotprosjekt i Datatilsynets regulatoriske sandkasse
Et av fire pilotprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse er KS-prosjektet AVT2. AVT2 står for “Aktivitetsdata for vurdering og tilpasning” og er i utgangspunktet et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal belyse de utfordringer og muligheter som utdanningssektoren står overfor ved bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse. 

I prosjektet ser man på hvorvidt sammenstillingen, analysealgoritmen og visualisering av data og metadata fra læringsaktiviteter er etisk forsvarlig og ivaretar sentrale personvernsprinsipper.

AVT2 – Oslo kommune
– AVT2-prosjektet er todelt, og viser på den ene siden utfordringer og muligheter ved bruk av læringsanalyse i utdanningssektoren. Samtidig jobber blant annet Oslo kommune med en ny forretningsmodell for innkjøp av digitale læremidler, som en del av AVT2-prosjektet.

SLATE, Centre for the Science of Learning & Technology, ble opprettet av Kunnskapsdepartement i 2016. Senteret skal bidra til kunnskaps- og kompetanseheving i utdanningssektoren rundt bruk av elev- og studentdata.

KS – Kommunenes interesseorganisasjon har som mål at AVT2 skal gi mer tilpasset undervisning med læringsanalyse og skreddersydde undervisningsopplegg for hver enkelt elev, basert på elevens nåværende kunnskap og tidligere prestasjoner.

Ta kontakt med oss
– Vi i IKT-Norge jobber gjennom vårt
Edtech-forum med å gi innspill til aktørene i AVT2-prosjektet om blant annet hvordan den nye forretningsmodellen for innkjøp av digitale læremidler bør innrettes. Selskaper som er interesserte i å vite mer om AVT2 er velkomne til å ta kontakt, sier Gaare Paulsen.