Sitter du eller din bedrift på en god idé til hvordan fremtidens utfordringer for byområdene kan løses? Søk om prosjektmidler fra fond!

Regionale Forskningsfond HovedstadenRegionale forskningsfond hovedstaden (RFFHSTAD) deler ut midler til innovasjonsprosjekter som er knyttet til de fremtidige utfordringene som spesielt Oslo og Akershus står overfor når det gjelder befolkningsvekst, demografi og klimaendringer.

Mer spesifikt:

  • Oppvekst og utdanning
  • Helse og velferd
  • Samferdsel
  • Vann og avløp
  • Trygge gater

Særlig utdanning og trygge gater kjennetegnes av store datamengder der både strukturerte og ustrukturerte data kan inngå, og det ønskes derfor for eksempel prosjekter som benytter seg av stordata og/eller sosiale medier eller mobilapper.

I prosjektene må det vanligvis være samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøer. Problemstillingen eies av offentlig sektor, og denne skal også få avgjøre hvordan man tenker seg å realisere innovasjonen slik at prosjektresultatene kommer til nytte. Samtidig skal bedrifter kunne finne nasjonale og internasjonale markeder for sine produkter eller tjenester.

Det gis også støtte til forprosjekter fra fondet via egne mobiliseringstiltak, så dersom man har en potensiell innovasjon man vil kommersialisere, er det fritt fram for å søke. Her stilles det ikke formelle krav til samarbeid.

Forprosjektene går spesifikt inn for IKT-løsninger, og stimulerer derfor spesielt IT-bedrifter til å engasjere seg.

Søknadsfrist er 15. oktober, og mer informasjon finnes her. (Velg enten «Regionens utfordringer i offentlig sektor – Regionale bedriftsprosjekter» eller “Mobiliseringstiltak for offentlig sektor og bedrifter”.)