Dette skjer i forbindelse med at det nå utarbeides nye læreplaner som vil gjelde fra 2006 for grunnskolen og videregående skole. Det vil si nye føringer for hva og hvordan elevene skal lære, og hvilke mål som skal nås! Nye læreplaner betyr også nye læremidler.

Tidligere har forlagene fått tilgang til læreplanene før disse har kommet på høring, for å begynne å lage nye lærebøker. IKT-Norge har arbeidet overfor Utdanningsdirektoratet for å sidestille digitale læremidler med lærebøker. Nå har alle som lager eller planlegger å lage læremidler fått mulighet til læreplaninnsyn!

Dette betyr at hvis ditt selskap planlegger å lage digitale læremidler til skolen, eller ønsker å gjøre det,  nå har en gyllen sjanse til å få læreplanutkast og starte arbeidet! Læreplanutkastene finnes i pdf-format her. Mer om læreplanarbeidet finner du her.

Ønske du mer informasjon om læreplaner og IKT-Norges arbeid med utdanning og læring,  ta kontakt med prosjektleder Heidi Arnesen Austlid på e-post: heidi.arnesen.austlid@ikt-norge.no eller telefon 90 74 52 10.