Tall fra den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret viser at norske studenter jevnt over er tilfredse med sine utdanninger, men at bruk av digitale verktøy er beskjeden.

– Beskjeden og tilfeldig bruk av digitale verktøy i utdanning av fremtidens profesjoner er urovekkende, sier adm.dir. i IKT-Norge, Heidi Austlid. Tall for NOKUTs Studiebarometer ble lagt fram mandag 5. februar 2018.

– Digitale verktøy er en viktig del av vår private hverdag, og vi vet at teknologi gjør inntog i alle profesjoner. Samfunnet er helt avhengig av at framtidens ansatte får relevant og virkelighetsnær utdanning, sier Austlid.

IKT-Norge har som et av sine krav til sittende regjering at vi må ha relevant digital kompetanse inn i alle profesjonsutdanninger.

Vi må skape bedre samsvar mellom utdanningene og bransjens – og dermed samfunnets behov, fortsetter hun.

Undersøkelsen viser at halvparten av studentene mener de selv deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler.

– Vi vet at bruk av teknologi som del av utdanningsløpet virker motiverende for studentene. Det viser at studentene er på lag med fremtiden, og at de vil være positive til endringer, avslutter Austlid.