Norges IKT-innsats ligger på 143,44 NOK per innbygger. Til sammenligning er Danmarks tilsvarende innsats på 222,17 NOK per innbygger. Mens den norske regjeringen justerer opp ambisjonsnivået på IKT-satsingen med store ord og visjoner – synker den reelle investeringen. På tre år har Norges IKT-innsats per innbygger sunket med 14 kroner per innbygger. I Danmark har investeringen i samme tidsrom blitt justert nesten 100 prosent opp! -Det er skuffende at politiske løfter ikke synes i reelle midler, sier Per-Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

IKT-Norge forventet at Moderniseringsdepartementet ville befeste seg som det stor IKT-departementet. Derimot finner vi en IKT-minister med små midler. At Norge.no nå er skilt ut som egen budsjettpost betyr ikke 11.2 millioner friske midler. Tvert i mot – midlene gikk i fjor via fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den reelle økning er derfor på om lag 2.5 millioner.IKT-Norge mener at Meyer må ha midler i bakhånd i  offentlige IT-driftsbudsjetter som ikke synliggjøres eksplesitt til denne satsingen i budsjettet. Skal Moderniseringsmin. lykkes med sine mål må det knallhard styring til med offentlige IT-driftsbudsjetter. Vi er meget spent på hvordan dette vil bli tatt imot i kommunene og det offentlige. Omdisponeringen av av eventuelle IT- driftsmidler burde ha vært synliggjort i statsbudsjettet. Modernisering av offentlig sektor er en hovedutfordring for Norge og vi håper inderlig at Meyer kan «trylle» frem ekstra midler for å lykes med sine viktige og riktige visjoner. IKT-Norge har under sammenstilt samlede IKT-satsinger i statsbudsjettet og en historsik oppstilling og også sett på tilsvarende tall fra Danmark. «Det er er tydeligvis deiligere å være norsk i Danmark!»

Hvis du ønsker sammenstillingen av IKT-investeringene i det norske budsjettet, kontakt prosjektleder Heidi Arnesen Austlid på e-post heidi.arnesen.austlid@ikt-norge.no eller telefon 90 74 52 10.