Torsdag 10. november la Arbeiderpartiet frem sitt alternative budsjett, og her er våre kommentarer til det.

– Arbeiderpartiet har levert et alternativ budsjett med en god digital profil, sier Heidi Austlid, IKT-Norges administrerende direktør.

Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid
Administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid

Hun er særlig glad for Arbeiderpartiets satsing på kompetanse.

– Satsingen på flere IKT-studieplasser, programmering inn i barneskolen, IT-etterutdanning av lærere og økt IT-forskning er en nødvendig start på den opptrappingen IKT-Norge har bedt om, sier Austlid.

Hun påpeker at Regjeringen nå ikke har flertall for kuttet i bredbåndsutbygging etter at både Ap og mellompartiene går imot det. Hun sier Ap har flere saker som hun håper det kan bli flertall for i Stortinget gjennom budsjettforliket.

250 millioner til digitale helseløsninger

– Gjennom 250 millioner for å utløse flere investeringer i digitale løsninger for eldreomsorgen og i sykehusene viser Ap vei for hvordan vi kan sikre ressurser til å ta vare på folks helse i framtida, sier hun.

– Et program for å omstille ledige oljeingeniører, et akseleratorprogram for å fordoble effekten av private investeringer i grûnderbedrifter og reversering av Regjeringens forslag til kutt i Investinor er også gode saker vi håper det kan bli flertall for.

Vi trenger geografinøytrale lånemidler

Hun er også kritisk til sider av Ap sitt budsjettforslag.

– I en situasjon med ekstremt lave renter og hvor vi har mange oppstartsbedrifter vi håper skal vokse og bli verdifulle blir det helt galt å øke satsen i formueskatten nå. Vi er heller ikke glade for at Ap ikke vil støtte mer geografinøytrale lånemidler til næringsformål. Vi får best effekten på innovasjon og verdiskapning om støtten går til de prosjektene med størst potensiale uavhengig av hvor de er lokalisert. Vi skulle også gjerne sett mer engasjement fra Ap for å hindre at offentlige etater utvikler egne digitale løsninger i konkurranse med markedet, avslutter Heidi Austlid.