IKT-Norge har gjennomført lønnsundersøkelse for 2018 blant sine medlemsbedrifter. Den viser at IT-ansattes lønnsvekst som ventet blir på nivå som året før.

f384498f 11d6 4d01 8496 102836a1650d

– Vår lønnsundersøkelse tyder på at lønnsveksten i IKT-bedriftene blir omtrent som i fjor og på linje med den generelle lønnsveksten i samfunnet, sier Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge.

Bedriftene anslår at gjennomsnittlig lønnsvekst for alle ansatte i bedriften blir på 3 prosent i 2018 mot 2,9 prosent i fjor. Tallene tyder også på at lønnsveksten blir høyere for folk i bedriftene med teknologisk bakgrunn (3,2 prosent), mens den blir lavere for folk med økonomisk bakgrunn (2,8 prosent). Til sammenligning ble frontfaget enige om en ramme på 2,8 prosent. Dette vil være retningsgivende for ansatte i offentlig sektor og for alle i private som ikke jobber i bedrifter der en ikke avtaler lavere tillegg.

– Som ventet gir de gode tidene for næringen ekstra lønnsvekst, og den sterke etterspørselen etter IT-eksperter gir et ytterligere løft for denne gruppen. Lønnsveksten blir likevel ikke noe linjebrudd med lønnsveksten i industrien slik vi har sett i tidligere oppgangstider. Vår næring er utsatt for sterk internasjonal konkurranse og det setter grenser for hvor mye ekstra lønnsvekst næringen tåler, avslutter Schjerva.

Det er viktig å merke seg at lønnsveksten er forskjellig fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke utfordringer de står overfor. Selv om de fleste ligger rundt 3 prosent, er det noen som legger opp til 0 vekst i lønn, mens andre ligger på det dobbelte av gjennomsnittet.

Faktaboks: Lønnsvekst – anslått prosentvis lønnsvekst i gjennomsnitt:

Alle bedriftens ansatte 2017 Alle bedriftens ansatte 2018 Ansatte med teknologi- og ingeniørutdannelse 2018 Ansatte med økonomi- og markedsføringsutdannelse 2018
2,9 3,1 3,2 2,8

54 bedrifter svarte. Bedriftene varierer i størrelse fra 2 til 450 ansatte.