Dette var en camp i sosial innovasjon for barnevern som ble arrangert av World Wide Narrative hos oss i IKT-Norge i samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarna og med støtte fra Acos. Løvetanncamp er en 48-timerscamp for å finne nye digitale løsninger for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som har med barnevernet å gjøre. Løsningene kommer frem basert på erfaringer fra de samme menneskene som av ulike grunner har hatt behov for barnevernet.

Tre frivillige lag med designere, programmerere, forretningsutviklere, saksbehandlere og mennesker som har direkte eller indirekte erfaring med barnevernet jobber sammen for å komme opp med ideer til nye digitale løsninger som er til reell nytte i hverdagen – på kun 48 timer.

Hva skjedde?

  • Det ble lagt ned 945  timer ila helgen til en verdi 1 mill (1200 kr /t)

  • 3 løsninger ble hamret ut med demo på søndag

    • Morradi appen  –  Dette er en løsning som legger til rette for å koble mentorer opp mot eldre barn/ungdom med voksne som kan bidra til deres kulturelle utvikling. Denne løsningen har allerede funnet en partner i “morradi-prosjektet” og skal vises frem nå på torsdag for Fylkesmannen i Oslo og Oslo kommune.

  • naboenmin.no – Dette er en løsning som enkelt gir eldre ungdommer på vei ut i voksenlivet en kontakt for praktisk hjelp – Mange undommer i barnevernet har ikke en mor eller far å kontakte når de trenger praktisk hjelp, denne tjenesten vil koble eldre ungdommer med voksne som har tid og kompetanse og overføre.

  • Hei!  – En digital tjeneste som muliggjør kontakt mellom barnevernsbarn og barnevernsansatte på barnas premisser gjennom en sikker kanal. Først og fremst til bruk i barnevernsboliger hvor ungdommer bor fast. Tjenesten tar sikte på å løse et problem som idag umuliggjør kontakt mellom barn på institusjon og dere primærkontakt, utenfor primærkonaktens arbeidstid (noe som idag er regulert som ikke lov).  Tjenestens hovedfunksjonaliteter: Sende/motta meldinger til/fra en definert kontaktliste. Meldingene inneholder en mulighet for gradering av viktighet for raskt svar. Mål søre for at barnet blir sett og hørt så raskt som mulig.  Denne tjenesten presenteres for ansatte i boliger i Vestfold denne uken

sicamp2

sicamp 1

Bilder: Alex Asensi

BAKGRUNN:

De frivillg kom fra: bWise, Telenor, Iterate, Larvik kommune, Svelvik kommune, Viasat, frilansere, studenter fra HIOA og NMUB (ÅS)

Løsningene vil bli presentert for: Myndigheter, brukerorganisasjoner, private aktører og leverandører.

Hva er målet?

  • Gi en stemme til brukeren for å synliggjøre hverdagen deres, og hvordan evt teknologi kan hjelpe dem i hverdagen.

  • Påvirke beslutningstakere i alle deler av barnevernet.

  • Konkrete løsninger (i idéform eller prototype) som gir en bedre hverdag for barn som er i barnevernet, i samarbeid med Landsforeningen for Barnevernsbarna.. Tenke helt nytt

  • Påvirke it-leverandørene til barnevernet for å lage enda mer brukerettede løsninger

Hvorfor gjør vi det?

World Wide Narrative er et lite selskap som har jobbet med sosial innovasjon innenfor felter som utdanning, boligsosialt arbeid, rusforebygging, helse, miljø og barnevern siden 2012. Bla jobbet med storytelling med ungdommer i barnevernet i Larvik kommune.

IKT-Norge er interesseorganisasjone for IKT-Næringen. I April 2012 arrangerte IKT-Norge i samarbeid med Kreftforeningen, Startup Weekend og Global service Jam Oslo Health Challenge, en helg hvor vi jobbet med å finne løsninger basert på historier fra unge kreftpasienter.

World Wide Narrative Linker:

cleardot