Flere av IKT-Norges medlemmer benytter i dag Romania som offshorings-land, og erfaringene har vært meget gode. Hør om disse erfaringene og møt spennende IT-selskaper som kan bidra til å gi din bedrift flere og billigere ressurser.

Møtet holdes hos IT-Fornebu. Martin Linges vei 25 i lokalene til Simula. Det serveres lunch og det vil bli muligheter for direkte samtaler med de enkelte firmaene i tillegg til noen korte presentasjoner.

Påmelding til:  je@ikt-norge.no innen 25.10