Frem til 2010 skal NAV (ny arbeids- og velferdsforvaltning) bruke anslagsvis 4 milliarder kroner i IKT-investeringer. NAV er navnet på sammenslåingen av Aetat og trygdeetaten. Les mer om NAV her.

Assisterende direktør Arild Sundberg kommer til generalforsamlingen for å fortelle hva NAV skal skape av nye IKT-løsninger.

IKT-Norges generalforsamling holdes 5. april kl 1600 i auditoriet på Holberg Terasse konferansesenter (KLP-bygget) i Stenspergsgt 27. Påmelding til generalforsamlingen til bt@ikt-norge.no