Vi står foran store endringer innenfor kringkasting og TV-distribusjon. 2010 vil være et tidsskifte og vil by på en rekke nye ufordringer for bransjen. Digital-TV forum ønsker å belyse dette og inviterer hele medie-Norge til et spesialseminar.

Som en del av programmet vil ledende personer innen bransjen, sammen med sentrale stortingspolitikere debattere ”Mediepolitikk i den digitale tidsalder” under ledelse av Hans-Wilhelm Steinfeld.

OBS! Møtet arrangeres denne gangen i Filmens hus.  Det betyr at det er begrenset plass.  Vær tidlig ute med påmelding!

Påmelding sendes på e-post til: jn@elektronikkbransjen.no, og må inneholde navn på deltaker(e) og fakturaadresse.

Deltakeravgift
Deltakeravgift: Kr. 1000,-.  Deltakeravgiften dekker møtelokale, servering og administrasjon.  Påmelding er bindende.  Faktura for deltakeravgiften blir sendt ut i forkant av møtet.

.