Som et tiltak for å bekjempe terror må nå Norge og alle andre EU og EØS-land utarbeide regler for overvåkning av all telefon og datatrafikk. Et EU-direktiv sier at opplysninger om alle telefonsamtaler, mobiltelefonsamtaler, e-post og internettkommunikasjon skal lagres og være tilgjengelig for politi og etterforskning i 6 til 24 måneder.

– Dette vil bli det mest omfattende overvåkningsregimet vi har opplevd og bare i Norge anslås kostnadene til å ligge på mellom 500 millioner og 1 milliard kroner. Dette er et tiltak mot terror som myndighetene må ta den fulle og hele kostnaden med og ikke skyve over på de som skal overvåkes, nemlig tele- og bredbåndsselskapene og kundene, sier Bjercke i IKT-Norge.

– Bjercke avslutter med å påpeke at tele- og bredbåndsoperatørene også er svært opptatt av at loven tar personvern og rettssikkerhetsregler på alvor. Våre medlemsbedrifter har ikke noe ønske om å overvåke sine kunder på denne måten og loven må utformes slik at den ikke bidrar til å skade eller svekke våre medlemmers renommé overfor forbrukerne.