Mariana Mazzucato_640x420I en økonomisk turbulent tid viser Mariana Mazzucato at samspillet mellom staten og det åpne markedet er sentral i nye utviklinger. Hun har spesialisert seg på innovasjon og teknologiens innvirkning på økonomien, samt statens rolle i dette.

– Vi er så heldige å få Mariana til Oslo som én av hovedtalerne på IKT-Norges årskonferanse NEO2014. Hun er en fremdragende økonom på feltet som tar for seg samspillet mellom myndigheter og næringsliv for å fremme innovasjon. Dette er et tema både vi og den nåværende regjering i høyeste grad er opptatt av, sier Per Morten Hoff.

Ifølge Mazzucato er det tradisjonelle bildet der offentlig sektor og det åpne markedet står mot hverandre feil. Hun viser at mest innovasjon oppstår der staten har tatt ansvar i utvikling av grunnleggende teknologier, som slippes fri på markedet i åpen konkurranse.

51J184szNCL. BO2 76 SX342 SY445 CR,0,0,342,445 SH20 OU02I 2011 publiserte Mazzucato boka “The Entrepreneurial State” hvor hun argumenterer for at offentlig sektor har en viktig rolle i utvikling av nye og risikofulle teknologier. I sin TED Talk snakker hun om “hemmeligheten” bak de fleste store innovative selskapene, som nesten utelukkende kommer fra Silicon Valley:

Hun har vært rådgiver for mange regjeringer i Europa, men også f.eks. Kina og Brasil, om hvordan de kan støtte nye innovative ideer, og hvordan de kan bringes til markedet. Hva er rollen til offentlig sektor, er de en bremsekloss for innovasjon eller en tilrettelegger?

Mazzucato har pirrende og nyskapende ideer om at et dynamisk og innovativt marked trenger et godt samspill mellom staten og de frie markedskreftene for å bygge en “entreprenørstat” som er aktiv med på å skape ny utvikling.

Hennes tanker om statens strategiske rolle i innovasjon som sett i Silicon Valley vil utvilsomt skape debatt og gi oss i Norge et nytt tankesett for å bygge ut norsk næringsliv i samspill med offentlig sektor. En av hennes sentrale tanker er at staten bør bidra med risikokapital og satse langsiktig på innovasjon.

– Perspektivene til Mazzucato kan bidra til å bryte opp debatten om innovasjon, offentlig sektor og et åpent marked, og føre den i nye baner. Norge har tidligere bevist at vi kan ligge helt forrest i utviklingen av nye teknologier. Vi bør fortsatt være der, og se hvordan vi i dette århundre kan fortsette å være en toneangivende nasjon på innovasjon, sier Hoff.

Meld deg på til NEO2014 nå!

NEO2014

The New York Times skriver:
Which actor in the economy is most responsible for making radical innovation happen? Mariana Mazzucato comes up with a surprising answer.
– Why doesn’t the government just get out of the way and let the private sector — the “real revolutionaries” — innovate? In an energetic talk, she shows how the state — which many see as a slow, is really one of our most exciting risk-takers and market-shapers.

Bio-en til Mariana Mazzucato

Mazzucato er en temmelig international sjel med både amerikansk og italiensk statsborgerskap, mens hun har vært bosatt i England siden 2000 og jobber ved universitetet i Sussex.

Mazzucato har bodd det meste av sitt liv frem til 2000 i USA, siden i England. Hun har studier i kunst og økonomi ved Tufts University, en Masters i økonomi fra New School for Social Research (1994), og en doktoravhandling i økonomi også ved New School in 1997. Hun jobbet som økonomiprofessor ved University of Denver.

Siden hun har flyttet til Europa har hun vært koordinator for EUs “Framework Programmes 7” rundt økonomi, innovasjon og vekst (FINNOV, 2009–2012) og direktør for ESRC Centre for Social and Economic Research on Innovation in Genomics (Innogen).

Hun har jobbet som nestleder i Open University’s senter for “Innovation, Knowledge and Development” (2004-2009). Hun har vært tilknyttet tankesmien DEMOS og har også publisert mange artikler for Policy Network.